Eelmise nädala kolmapäev energiates oli segadust, eksitamisi, valearusaamisi, vassimisi ja asjaolude üleskergitamisi täis. Paljugi läks teisiti, kui plaanisid. Neljapäev tuli energiates tühjus, seisak, vaikus. Selleks, et see seisak tulla saaks toimus kolmapäeval segaduste ja eksitamiste anomaalia. Neljapäevast alates kõik justkui seisab, energiates on vaikus nagu ootaks midagi, mis kohe kohe algab. Igale seisakule järgneb tavaliselt aga ootamatu, järsk, fööniksina üleskerkiv liikumine.
Neljapäevaste teraapiaseansside ajal tuli mulle mitmeid teadvustamisi ja nägemisi. Üks neist oli selline infona teadmine, et üles on kergitatud asjaolud, mis on vanad, oma aja äraelnud teemad. Sellised nagu, et keegi on Sult midagi laenanud ja pole tagasi toonud või et keegi on midagi kellelegi võlgu aga pole tagasi maksnud. Kes on kellelgi teinud mingi teene aga pole vastuteenet või tasu saanud. Kõik sellelaadsed teemad on hetkel ülesse toodud lahenemisse.

Samas kõik seisab. Seisab nagu mingi piiri taga. On vaikus ja seisak. Kaua niimoodi püsib, ei teagi – päev, nädal, rohkem, kuni on kõik nähtavale kogunenud ja siis saab toimuma vabanemine, energiates justkui plahvatus. Hea, kui need kõik tulevad välja energiatasandil, mitte füüsilises plaanis, füüsiliste asjaoludena.
Siinkohal tuleb meelde Tõnis Mäe laul, kus ta manitseb inimesi muutma meelt. Selge on see, et millegi tühistamisel, ärakaotamisel toimub energiates nagu valguseplahvatus, kus vorteksina valguseenergiad põletavad ära kogu negatiivsuse. Kuidas see saab toimuma oleneb igast indiviidist siin maailmas. Mida positiivsemalt oled häälestunud ja mida rohkemas rahus – tasakaalus vibreerid, seda rohkemalt aktiveerid sama välisesse maailma, peegeldades seda endast välja lood juurde ja kiirgad välisesse rahu ja harmooniat võimendades seda maailma. Lood selliselt homses toimuvat, teadvustades või teadvustamata.
Füüsilises plaanis võivad need välja tulla õnnetustes, juhtumistes, looduskatastroofides aga energiamailmas võivad lihtsalt inimeste energiates toimuda plahvatused, põrkumised, ärevused, paanikad, närvitsemised, kannatamatused.
Teine näidatud teadvustamine oli 3 D maailma sulgumine. Kui ette kujutada Maa 3 dimensioonilise tasandit avaus – portaaalina, siis nüüdseks oli see sulgunud juba niipalju, et alla veerandi oli avali ja sinna tõmmati hingesid, kes teadmatuses või oskamatuses ja suutmatuses lahendada elu asjaolusid maises plaanis, kes hägustatud vastava toiminguga või kellel karma ehk tegude võlad. Kohe kohe on 3 D maailm sulgumas ja kõik, kes seal on need jäävad sinna. Enam pole võimalik sealt välja saada ja nii palju, kui võimalik läbi selle väikse vahe veel tõmmatakse sinna juurde. Inimhinged jäävad selliselt sinna igaveseks. See maailm sulgub ja selleks, et kõik need inimhinged sinna 3 D maailma saaks viidud ja jääksid ning et see oleks lõplik, selleks siis ongi vaja mingid energiad ära põletada, et vähem hingi saaksid ära viidud teise reaalsusesse, kust enam tagasiteed pole. Toimub kahe maailma eraldumine, lõhetsumine ja lõplikult paika panemine.
Kuidas ma saan usaldada oma nägemisi – tunnetamisi on aastate jooksul tagasiside saamine samalaadsetele teadvustamistele.
Juba 2020, kui covid jõudis Eestisse, sain nägemusi ja teadvustamisi, mis osutusid kõik tõeseks nende kolme aasta kogemistes. Tegin 2020 aasta kevadel ka kolm maailma ühistervendust (oranž valgus), mida saab www.reikitartu kodulehe blogis tagasi ajalood kerides lugeda. Neis ühitervendustes nähtu oli nii hetkel toimuva aga ka paljude tulevaste aastate, võib olla kümnete aastate süzeena näidatu.
Praeguseks on juba suuremalt jaolt ära otsustatud, osaliselt inimhingede ja osaliselt ka maailma erinevate tasandite jaoks, kuhu need liiguvad. Piiratud süsteemi ehk 3 D maailma või vaba hingena edasiarengu teele.
Seega usalda iseennast, enda sisemusest tulevat aistingut, oma hingelist aspekti, sest Sinu südame tasandi sees on kogu informatsioon kõige ja kõigi kohta. Oled südame tasandil ühenduses Universumi teadmiste ja tarkustega, sest oled inimhingena Universumi ehk Jumaliku peegeldus maises plaanis ja Sul on kõik samad võimed, teadmised ning jõud ja vägi. Usalda enda jumalikku alget.
Covidi seoses veel infot, et noored hinged on enamus tulnud maisesse maailma kogema vastavatesse piirangutesse sattumist ja läbi selle kogemuste saamist. Nemad edastavad neid kogemisi enda koduplaneedile ehk nagu mulle öeldi hingereservuaari. Hingefragmentidena on neil võimalus siit maailmast lahkudes tagasi minna oma hingereservuaari, mis aga pole võimetekohane paljudele vanadele hingedele. Nemad, kui neid just keegi ei aita, jäävadki süsteemi kinni. Aidata saab aga vaid siis, kui inimhing teadvustab, kuhu ta elu keerdkäikudes on sattunud ja mis on mis.
Eile korraks tunnetasin uuesti ja sain teadvustamise, et kogu eelnev tajutud info on seotud 21.märtsi pööripäevaga ja et siis toimub midagi väga olulist. See pööripäev on algus suurtele muutustele kogu maailma energiatasandis. Oluline kuupäev, kus Maa 3 dimensioonilise tasandi avaus – portal sulgub. See on lõplik. Saan nüüd aru, miks ma ei saanud teha 15.märtsil meditatsiooni – peas trummeldas püsivalt 21.märts, pööripäev. See tähendab seda, et siis on vaja kõigil, kes valmis tõstma end iseenda elu ajajoonele ja kõik, kes on valinud edasiliikumise tee saavad juba uuel tasandil, uues reaaluses seda maailma elu jätkata. Väga tähtis ajaperiood on see kevadine pööripäev. Miski lõpeb lõplikult ja mingid uued asjad saavad avanema hakata. See miski lõpeb nii lõplikult, et see tekitab veidi natuke isegi õudu, sest sellega võib kaasneda segava ja madala nö. ärapõletamine. Maailma tasandil võib toimuda see rohkemalt teistmoodi, kui lihtsalt grippi haigestunult palavikuga kehasse kogunenu ärapõletamine.
Tõsta ennast iseenda elu ajajoonele ja Sinu kogemised – kogemused saavad olema vaid heaolus, Sulle vaid parimad ja imelised. Sinu reaalsus on just selline, millisel teadlikkuse tasandil vibreerid ja milliseid kogemisi selle läbi enda ellu lased tulla.
Armastuse Valgust,
Marge/Valgusekanal