Valgustervenduse online kursus

Valgustervenduse kursusel saab osaleda kaugusest online vormis, läbides youtube salvestustena kuus moodulit koos meditatsioon – harjutustega iga mooduli juures ja lisaks saadan postiga konspekti materjalidega.

Kursuse kava on üles ehitatud järkjärgulisele teadlikkuse tõstmisele enda Valguse olemusest ning etapiviisilisele teadvuse tõusmisele iseenda Valguse jõusse ja väesse.

Läbid selleks erinevaid teemasid, praktikas meetodeid ja harjutusi ning meditatsioone.

Enda energiates edasi avardamiseks ja energiakeskuste ning teadlikkusega tegelemiseks saad kaasa materjalide kausta koos kõigi läbitud teemade, praktiliste meetodite ja meditatsioonidega.

Häälestus – initsiatsioon aktiveerib – ergastab Sind olema otse Algallikasse ehk Looja Lättesse

Teadlikkuse tõustes hakkad olema ise vastuvõtus tervendavatele energiatele ning tervenemised toimuvad läbi teadvustamise ja uute alla laskunud valgusemustrite transformatsioonil.

Esimese mooduli alguseharjutus tõstab Sind vertikaalelu ajajoonele ehk hetke teadlikkusesse, teostub maandus ja ühendus Taeva ja Maa vahel. Avab südame tasandit, puhastab energia kehasid, koondab kokku kaotsiläinud energia ja tõused sageduse tasandis ning lood endale puutumatuse.

Esimese mooduli teises harjutuses puhastad ja täidad kogu oma olemuse valguse ja armastusega, rakutasandini välja ning aktiveerid südamevortexi. Läbitavad teemad on Valguseolemusest, Valgusetervendusest ja valgusega tervendamisest. Tähtis on, et tšakrad oleksid avatud, puhtad, vanadest energiatest vabastatud. Tingimusteta armastusele avanemine, mida aitavad luua südametšakra ja südametasandi avatus ning tasakaal Maa ja Taeva energiates ning Hingetähe tšakra( pea kohal olev 15 cm kõrgusel) puhas olek laskmaks sealt läbi Algallika Valgust. Et Valgust ja Armastust suuta hoida, ankurdada ja endast välja kiirata ning tervendada.

Teises moodulis läbitavad teema on teadvustamine, mis loovad Valgusteadlikkust ja olemise kõrgemas sageduse tasandis ehk teadlikkuses ning selles olemiseks, millega saad tõsta enda energiavibratsioone.Nendeks on auravälja korrastamine ja tugevdamine, energia teadvustamine kõiges ja kõigis, loomulik valgusekaitse, abivõtted afirmatsioonide, armastuse saatmise, andestamise, tänulikkuse, usaldamise, vana vabastamise, emotsioonide jälgimise ja lahustamise, rõõmu ja õnnetunde seisund, hetkes elamine, positiivsus, südame avatus, tšakrate korrasolek, maandus, heaolus olemine, igapäevane mitmetasandiline töö iseendaga. Need kõik loovad tugeva auravälja, kaitstuse sisundi, tõstab energiavibratsioone ja teadvuse tasandit ja seeläbi enda elu reaalsust. Lood omale heaolu elu! Harjutus – meditatsiooniks on enad kõrgema olemuse Valguskehaga ühinemise meditatsioon, mis tõstab Sind uuele levelile, transformeerib vanast teadlikkusest välja kogu Sinu olemusega.

Kolmandas moodulis arutame läbi abistavad energiates meetodid, põhitõed ja saad praktikas kogeda energiates toimuvat enda isikliku sisemise nägemise abil. Harjutustena südamelt küsimise ja ego vaigistamise, roosi harjutus, sünteetilisest mullist vabastamine ja Kõrgema Mina ja teejuhtide meditatsioon.

Neljandas moodulis saad abivõtted, kuidas toimida hommikul ja õhtul ning võtteid Valgusega töötamiseks. Meditatsioon Armastuse ja Valguse teadlikkusega täitumine mõistmaks enda valgustervendamise võimet tervendama kõike loodut, ka Maakera.

Viies moodulis õpid, kuidas ennast, kodu, teisi ja muid ruume korrastada, puhastada ning luua Ruumi. Praktikas teostame kodu puhastamise ja ruumi loomise. Meditatsioonis liigud enda teadvusega oma südame pühasse ruumi, siseuniversumisse, ühendudes Universumi teadvusega. Õpid läbi selle liikuma enda teadvusega ringi enda kehas, teadvustades, et saad pole piiranguid teadvusega ringi liikumises.

Kuues moodul on ettevalmistus Valgustervenduse seansi läbiviimiseks, esialgselt iseendale. Saad teadmised, kuidas alustada seanssi, käteasendite soovitatavad variandid, mida veel seansi ajal saad teostada energiates korrastamiseks. Tervenduseseadused abiks. Seansi alustamise harjutuse praktikas läbimine ja meditatsioon “ Aura täitmine Valgusega saamaks Valgusteadlikuks olendiks.”

Seitsmes moodul on Facetime kohtuine materjali ja üles kerkinud küsimuste läbiarutamine ning kaughäälestuse edastamine.

Valgustervendus

Kõik meie ümber on energia. Energia on valgus. Kõik koosneb energiast ehk valgusest. Ka Sina oled valgus. Oled võimas valguseolend, Kõige Algallika Puhas Valgus. Loomine toimub valgusega. Valgus on kõige võimsam tervendaja ja muundaja, sest ta pärineb Kõiksusest, Looja enda olemusest. Sina oled peegeldus. Oled mikrokosmos makrokosmoses. Väike kujund suurest plaanist. Ja Sul on samad valguse omadused, sest oled Looja Vaim oma kehas. Kõiksusest Suure Vaimu peegeldus planeedil Maa. Sa oled Armastuse kehastus.

Sinu käed, kogu keha kiirgab ja eraldab valgust. Sul vaid vaja õppida juhtima valgust suunama vajalikesse kohtadesse, asjaoludesse, et luua muutusi maailmas ja iseendas, neid tervendada. Läbi Sinu avanenud südametasandi eraldad ümbritsevasse maailma armastuse valgust.

Kursusel õpime olema puhtad valguse kanalid, tajuma end Looja olemusena, töötama valgusega, teadvustama oma isiklikku väge ja jõudu, taastama oma sisemine potensiaal valgusolendina ning aktiveerime südame kõiksuse armastuse valgusele.

Kursuse kava on üles ehitatud järkjärgulisele teadlikkuse tõstmisele enda Valguse olemusest ning etapiviisilisele teadvuse tõusmisele iseenda Valguse jõusse ja väesse.

Läbid selleks erinevaid teemasid, praktikas meetodeid ja harjutusi ning meditatsioone.

Kursusel osalemiseks pole muud vaja, kui soov valguse teel edasi liikuda, ennast täiendada ja valmidus saada teadlikuks oma valguse olemusest ning neid oskusi oma igapäevaelus teadvustama ja rakendama hakata, võttes enda elu kulgemise iseenda kätesse. Me kõik oleme olemuselt tervendajad, ehk valgust kiirgavad olendid. Samas kursusel osalemine ei eelda, et hakkad teisi tervendama. Eelkõige on see Sinu enda heaoluks ja hüvanguks ning eluolu parendamiseks. Samas on Sul alati võimalik aidata oma lähedasi ja tervendust saata nii ümbritsevale maailmale, kui kogu maakerale.

Kursusel läbitavad põhilised teemad:

 • Enese korrastamine ja sageduse tõstmine
 • Valgustervendusest üldiselt
 • Meditatsioon valgusega ja südamevortexi aktiveertimine
 • Valguse afirmatsioonid ja hingamisharjutused
 • Valguskeha aktiveerimine harjutusega „Sisemine pühamu“
 • Rituaal Valgustervenduse seansiksuidas toimida igapäevaselt
 • Soovitused hommikul ja õhtul toimimiseks
 • Valgusega töötamise võimalused
 • Energiatest, aurast, kaitsmisest, maandamisest ja selle vajalikkusest
 • Valgusega puhastamine ja täitmise harjutus
 • Valgusega ruumi loomine valgustervendamise seansiks, ja igapäevaseks profülaktikaks
 • Alustamise praktika enne seanssi aga ka muul ajal abivõttena
 • Tervendamisseadus, põhitõed
 • Südame avamise harjutus ja Südame püha ruumi tundmaõppimine
 • Kodu või töökoha puhastamine valgusega ja astaalimeetoditega
 • Valguse tervenduse seansi käik ja selles toimuvast ning kuidas seda läbi viia.
 • Sinu sisemine energiamaailm ja selle korrastamine
 • Lisaks häälestuse edastamine olemaks Otse puhas Kõiksuse Valguse allikas.

Iga osaleja saab konspekti ja tunnistuse

Reiki I astme kursus

Mikao Usuile avati info ja teadmised Reikist, kui energiatega tervendamise ja korrastamise meetodist, üle 100 aasta tagasi ning avalikkuse ette tõi selle meetodi Hawayo Takata! Tänu neile on Reiki tervendavale energiale võimalik häälestuda kõikidel huvilistel!

Reiki I astmel avatakse õpilase käed ja süda ning aktiveeritakse vastuvõtu võime uue peenema sageduse energiatele, räägitakse Reiki põhireeglitest, Reiki ajaloost ja pärinevusest, Reiki liinide erinevusest, Reikiga kätega tervendamist ja kaugusest Reiki edastamisest, õpitakse energiate tunnetamise – ja kogumise meetodeid, enese ja teiste energeetilist puhastmist ja korrastamist, veel Reiki voos tervendamise võimalustest.

Reiki I astme kursusest osa võtma on oodatud nii Reikist huvitujad, kui kursust korrata soovijad! Õpilaste puhul, kes olles läbinud Reiki häälestuse tegelikult ei ole hakanud seda oma elus aktiivselt praktiseerima ning soovivad õpitut meelde tuletada – aktiveerida ning ka teiste Reiki liinide õpilastele, kes soovivad enda Reiki kanalit veelgi aktiveerida ja muus Reiki liinis praktiseeritavate meetoditega kurssi viia!

Minu juures varem Reiki I astme läbinule kursuse kordamine on soodushinnaga 1/2 kursuse maksumusest. Teisest Reiki harust või õpetaja juurest korrata soovijale lisandub 1/2 kursuse tasule praktika päeva maksumus! Kordajatel palun kaasa võtta läbitud Reiki I astme tunnistus!

Tavapäraselt toimuvad Reiki kursused ühe – või kahepäevastena olenevalt osavõtjate arvust! Kuni nelja osavõtjani ühepäevasena, rohkemate osavõtjate arvu korral kahepäevasena.

Esimese astme kursusel toimub kaks häälestust. Esimeses avatakse käed ja vastuvõtu võime, teises süda ja aktiveeritakse veelgi vastuvõtu võimet.

Reiki kursuse esimeses osas räägime Reiki olemusest ja ajaloost, erinevatest Reiki harudest, Reiki põhireeglitest, teeme energiate tunnetamise ja kogemise harjutusi, õpime enese puhastus ja korrastamise meetodeid ning esimese häälestuse Reikisse.

Teises osas, juhul kui kursusel osalejaid on üle nelja ja see toimub kahel järjestikul päeval, räägime Reiki seansi läbiviimisest, käteasenditest, kaugusest Reiki saatmisest, Reikiga tervendamise meetoditest, Reikisse kohandatud muudest meetoditest, Reiki praktika enesetervenduseks, Reiki käteasendid praktikas teisele inimesele, meditatsiooni, teine Reiki häälestus ehk initsiatsioon.

Lisaks teeme mõlemas osas mitmed meditatsioonid, mille saadan salvestusena hilisemaks harjutamiseks.

Kursuse järgne praktika toimub tavaliselt 21 päeva järgselt peale kursust aga võib teostuda ka hilisemalt, olenevalt osalejatele sobiva kuupäeva leidmisest. Kursuse järgsel praktikal saab õpilane tagasisidet praktikas reiki valguse töötamisest tema kätes, kogeda ise reiki lühikest seanss, kaugtervenduse saatmist ja kautervenduse ise saamist, meditatsiooni ning kordushäälestuse.

Reiki kursusel omandab inimene võime vastu võtma ja edastama tervendavat energiat! Reiki häälestust ehk initisatsiooni ehk pühitsust võibki kujutada ette, kui sageduse muutmise müsteeriumit, mis aktiveerib inimest uuele kõrgemale sageduse lainele. Peale häälestust saad Reikit edastada nii iseendale, kui teistele, saata Reikit kaugusest ning see võime on sinuga alatiseks! Laste sündides on neil juba Reiki võimed, mille võimalusi emal tuleb lapse suureks saades talle lihtsalt üle seletada.

Sõna Reiki tähendab Universaalset Elujõu energia kiirt, mis kätega tervendamise seansil rahustab meeli, harmoniseerib, suurendab elujõudu, tugevdab immuunsüsteemi, taastab erinevatel tasanditel ja – kehades, aitab tšakratesüsteemil korrastuda, meridiaanidel aktiveeruda, energosüsteemil puhastuda võõrastest energiatest, aktiveerib aju tööd, aitab inimese teadvusel muutuda positiivsuse – ja tasakaalustatuse poole, avab härdameelsusele, mõistmaks elu baasseadusi ja – eesmärke.

Reiki energia edastamine on jõukohane igalühele, ja peale kursust on see inimesega kogu eluks! Ükskõik, millega sa kokku ei puutu, või mida ei tee, eraldavad su käed, pilk, keha, kohalolu, sõnad alati tervendavat energiat!

Esimese astme kursusel räägitakse :

 • Reiki olemusest ja põhireeglitest
 • Reiki edastmise käteasenditest nii endale kui teisele inimesele
 • Reiki praktiline seanss nii endale kui teisele
 • Reiki edastamine kaugusest
 • Reiki olukordadele, situatsioonidele, minevikule, tulevikule
 • Reikiga toidu, vee, asjade tervendamine, puhastamine
 • Reiki edastamine loomadele, taimedele
 • Reikiga karma, eelmiste elude, eostamise momendi, kõhusolemise aja, sünnimomendi, iga elatud eluaasta tervendamine
 • Energiakehade puhastamine võõrastest energiatest
 • Usui kolme teemanti harjutused – maa, taeva ja südame Ki korrastamiseks
 • Energiate tunnetus, – korrastus, – aktiveerimise harjutused
 • Enese, ruumide, asjade, olukordade puhastamise – korrastamise meetodid
 • Energiakeskuste tervendamine
 • Reiki pühitsuse rituaalid
 • Meditatsioonid
 • Reiki I astme materjalid kaustas ja lisamaterjalid
 • Reiki I astme tunnistus

Mida teeb Reiki? Käte puudutuste abil antakse edasi Universaalset Elujõu energiat, mis ravib ja korrastab kogu organismi. Taandub valu, paranevad haigused, taastub organite ja süsteemide töö, hajuvad depressioon, liigne ärrituvus ja hirmud, kaob pessimism, mõtted muutuvad positiivseks, paraneb mälu, taiplikkus, hinge poeb rahu ja harmoonia, käitumine muutub tasakaalukaks.

Reikist võib abi olla ärevuse, foobiate, allergiate, väsimuse, nõrkuse, sõltuvuste, depressiooni, kroonilise valu, stressi, taastumiseks operatsioonist ja narkoosist, kemoteraapia- ja kiiritusravide kõrvalmõjudele. Reikist on abi immuunsuse tõstmisel, aitab tasakaalustada ja harmoniseerida näärmete tööd, aitab vabaneda energiablokeeringutest ning allasurutud emotsioonidest, tasakaalustab energiakeskusi, tõstab intuitsiooni ja loovust, toetab vaimset arengut ning veel paljudes muudes valdkondades.

Reikiga saab tervendada minevikku ja tulevikku ning ka oleviku asjaolusid. Peale häälestust saad tervendavat energiat vahendada endale, perele, sõpradele, töökaaslastele, töökohale, loomadele, lindudele, looduspiirkodadele, kodule, toidule, rohtudele, autole, pangaarvele, jpm.

Reikis pole piiranguid – seda energiat võib vahendada kõigile ja kõigele, kartmata kahjustada, sest omades teadvust liigub Reiki just sinna kuhu vaja, edastub niipalju energiat, kui vaja ja sellisel tasandil energia nagu vaja! Reiki võimaldab Ühisväljas olemist ja seega lihtsustab ka Algallikaga ühendust.

Reiki vahendajaks ja saajaks võib olla igaüks, sõltumata vanusest, soost või ususlistest tõekspidamistest. See on lihtsaim viis ennast ja teisi aidata, sest Reiki energia on alati olemas igal pool meie ümber ja alati saadaval. Reiki on kingitus kõigile sellest osasaajatele, ka Reiki seansi läbiviijale.

Reiki liin: Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Cathlin Millner – Galina Molotsova – Olga Potjomkina – Marge Karu

Mida kursus annab: Reiki I astme materjal kaustas, Reiki I astme certifikaati, praktilised õpingud ja oskused, lisamaterjalid, meditatsioonid kuulamiseks.

Alustame kell 12.00 ja olenevalt osavõtjate arvust lõpetame 19.00 . Mitte varem , kui 21 päeva möödudes, või umbes kuu aega hiljem,  toimub 3 – 4 tunnine õppepäev, mille täpne kuupäev lepitakse kokku.  Hilisem praktikapäev kaasab endaga ühekordset kordushäälestust.

Lisaks on võimalus osta Olga Potjomkina raamat „ Reiki – puudutuste võlu“, mida võib võrrelda õpikuga Reikist. Raamatuga kaasas on Reiki seansi plaat.

Võimalus on tulla korduskursusele, et meelde tuletada teadmisi ja lihvida praktilisi oskusi! Lisaks saad osaledes kursusel uuesti pühitsuse ehk häälestuse. Minu juures varem Reiki I astme läbinule kursuse kordamine on soodushinnaga 1/2 kursuse maksumusest.

Teisest Reiki harust või õpetaja juurest korrata soovijale võimaldan kursust läbida tavahinnaga, soodustuseks tasuta kursuse järgne praktika päeva läbimine. Kursuste tasakaalupanust saad vaadata Hinnakirja alt.

Kordajatel palun kaasa võtta läbitud Reiki I astme tunnistus!

Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes jaos mitme kuu jooksul – võta julgelt ühendust!

Reiki II astme kursus

Sellel astmel häälestatakse õpilane veel kõrgemale Reiki energia tasandile, kui esimesel astmel, samuti ka energeetilistele „ võtmetele „ – sümbolitele, mida kasutatakse tervendamiseks vahemaade tagant – kaugraviks, ja tervendamise võimendamiseks.

Teise astme häälestus mõjutab otseselt eeterkeha ja aitavad intensiivselt kaasa nii hingelisele kasvule, kui vaimsele arengule.

Mikao Usui – ,Fire Dragoni – , Mercari liini sümbolid lihtsustavad tervendustööd, asendades, võimendades, kiirendades kogu protsessi, olles Reiki energia edastajale nagu inglid abilised.

Lisaks on selles liinis välja töötatud tervendus meetod suguvõsa liini puhastamiseks Mercari sümboli abil. See meetod võimaldab parandada situatsiooni, mida rahvasuus nimetatakse „ suguvõsa needuseks“, ehk ka põlvkonniti korduvateks haigusteks või olukordadeks.

Teisel astmel, juba esimese astme läbinud Reiki praktikud õpivad ja saavad võimaluse kasutada 12 Reiki sümbolit – 3 Mikao Usui sümbolit, 6 Fire Dragon liini sümbolit ja 3 Mercari liini sümbolit, Reiki kaugravimeetodeid, õpivad emotsionaalset, mentaalset ja vaimset tervendamist, kolmnurga tehnika meetodi, IMA meetodi, Reiki praktiku eetika, energia hoidmise,- tunnetus ja puhastusharjutused, teeme hingamisharjutusi ja meditatsiooni.

Kursus on ühepäevane kestvusega  5 – 6  tundi, olenevalt osavõtjate arvust ning hilisema 3 tunnise praktikapäevaga kuu aja möödude. Praktikapäeval edastatakse ka uuesti pühitsus ehk häälestus.

Teisele astmele on soovitav tulla esimese astme läbinud praktikul mitte varem, kui 21 päeva esimese astme häälestuse saamist.

Iga osavõtja saab sertifikaadi, konspekti materjalidega, ja lisamaterjale! Vahepausidel saame juua teed, kergeid suupisteid, puuvilju ning vestelda kogemustest erinevatel teemadel.

Võimalus on tulla korduskursusele, et meelde tuletada teadmisi ja lihvida praktilisi oskusi! Lisaks saad osaledes kursusel uuesti pühitsuse ehk häälestuse. Minu juures varem Reiki II astme läbinule kursuse kordamine on soodushinnaga 1/2 kursuse maksumusest.

Teisest Reiki harust või õpetaja juurest korrata soovijale võimaldan kursust läbida tavahinnaga, soodustuseks tasuta kursuse järgne praktika päeva läbimine. Kursuste tasakaalupanust saad vaadata Hinnakirja alt.

Kordajatel palun kaasa võtta läbitud Reiki II astme tunnistus!

Palun registreeruda võimaluse korral paar päeva enne kursuse toimumist.

Reiki III astme kursus

Reiki III astme kursust nimetatakse nüüd ka Reiki Meister Tervendaja astme kursuseks, sest sellele astmele jõudnul tuleb mõista, et ta ei vastuta ainult iseenda vaid kogu loodu eest! Uued sümbolid aitavad olla ühtsuses antud hetke ja ajaga ning meid ümbritseva energiatasandiga.

Sümbolid on Universaalsed: Planetaarsed sümbolid, Inglite Valguse sümbolid, Peainglite Valguse sümbolid ja Uue ajastu sümbolid.

Kolmandal astmel häälestatakse õpilane selliselt, et ta suudab Reiki energiat saata – suunata olenemata ajast ja vahemaast.

Energiat edastatakse läbi teadvuse jõu, võttes aluseks Universumi seadused ning luues silla enda ja abivajaja vahel selliselt, et patsient võtab – tõmbab vajaminevat energiat.

Kolmas aste ongi kõrgeima energeetilise võnkesageduse aste, kus vaimsusel ja vaimsel arenemisel on väga oluline roll. See on üksolemine kõiksusega, kõigega siin maailmas.

Reiki III ehk Reiki Mercar Meister Tervendaja aste on inimestele, kes tahavad laiendada oma ravitsemise võimeid, saades lisaks üle 30 abistava Reiki sümboli, õpime sümbolite kasutamist igapäevaelus, nendega kaugravimeetodeid, emotsionaalset, mentaalset ja vaimset tervendamist.

Sellel astmel saavad praktikud juurde üle 30 Reiki sümboli – Planetaarsed sümbolid, Inglite Valguse sümbolid, Peainglite Valguse sümbolid ja Mercari liini sümbolid, nendega kaugravimeetodeid ja õpivad emotsionaalset, mentaalset ja vaimset tervendamist, Triaadi meetodi, Reiki Maistri eetika ja juhised ning energiaharjutusi ja meditatsiooni.

Kursuse kestvus 6 – 7 tundi, olenevalt osavõtjate arvust, ning  hilisema praktikapäevaga kestvusega 3 – 4 tundi kuu aja möödudes.

Meister – Tervendaja pühitsus tähendab, et oled juba valmis vastutama mitte ainult enda elu, inimese, vaid ka kogu looduse eest!

Iga osavõtja saab Meister Tervendaja certificate ja konspekti materjalidega! Vahepausidel joome teed, kergeid suupisteid ja puuvilju ning saame vestelda Reiki kogemustest ja muudest huvitavatest teemadest.

Teeme kindlasti energiaharjutused ja meditatsioone.

Võimalus on tulla korduskursusele, et meelde tuletada teadmisi ja lihvida praktilisi oskusi! Lisaks saad osaledes kursusel uuesti pühitsuse ehk häälestuse. Minu juures varem Reiki III astme läbinule kursuse kordamine on soodushinnaga 1/2 kursuse maksumusest.

Kordajatel palun kaasa võtta läbitud Reiki III astme tunnistus!

Palub registreeru aegsasti, et kursuse korraldamist saaks planeerida.

Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes jaos mitme kuu jooksul – anna oma soovist teada! Kursuste tasakaalupanust saad vaadata Hinnakirja alt.

Karuna Reiki kursus

KARUNA – REIKI I ja II astme KURSUS

Karuna – Reiki häälestusel saab õpilane juurde 9 uut sümbolit, millega töötamine on vajadusel koostöösse viidud Mikao Usui`le omal ajal antud kolme sümboliga ja aktiveerib abi taevastelt jõududelt – inglitelt, peainglitelt, vaimsetelt õpetajatelt! Kellel on soovi oma energisagedust tõsta ning häälestuda veelgi rohkematesse vaimse maailma olevustega sarnasematesse energiatesse, mis jõulude – ja aastalõpu ajal on tavaliselt nagunii aktiveerunud, siis nüüd on võimalus seda veelgi võimendada!

Karuna-Reiki sümbolid on kanaldatud mitme Reiki meistri poolt. Mediteerides nendele sai Wiljam Lee Rand ülesande töötada välja häälestuse protsessid ning nimetada uus süsteem Karuna – Reiki. See energia omab suurt konkreetsust ja toimib üheaegselt kõigile energeetilistele kehadele ümbritsedes nii tervendajat, kui tervendatavat selle asemel, et lihtsalt ainult voolata neist läbi. Järjepidev töö Karuna – Reikis arendab meie teadmisi ja tugevdab sidet tõeliselt vaimsete jõududega nagu Jeesus, Jumalaema, Kvan-Inn, Saint Germain, Avalokiteršava ja teiste Meistrite ja Peainglitega. Arendades kaastunnet ja halastust eneses, te ainult ei aita teisi inimesi, vaid muutute vastuvõtuvõimelisemaks valgustunud olevuste poolt saadetud Karuna suhtes, millega kiirendate ka enese paranemist ja arengut. Üldisele tervenemisele aitavad võimsalt kaasa sümbolite laulmine ja toonimine, mille käigus toimub nii imeline tervenemine, kui ka eemalduvad blokeeringud ning negatiivne energia.

Karuna – sankristi keelne sõna, mida kasutatakse hinduismis, budismis ja dzen- budismis. Tõlkes tähendab see sõna, mis iganes tegevust, mis on ette võetud, et pehmendada kelle iganes kannatusi. Samuti võib teda tõlgendada ka, kui halastuses ja armastuses olemist.

Valgustunud inimesed räägivad, et kõik olendid on nagu üks tervik. Seetõttu on täiesti iseenesest mõistetav pakkuda armastusest kantud halastust ja kaastunnet vahet tegemata igaühele, sest me kõik oleme „ üks“. Kui me aitame teisi ja aitame kaasa nende tervenemisprotsessile, võidavad kõik olevused. Samamoodi, kui soovime oma haavade paranemist, soovime ka ümbritsevate inimeste haavade paranemist.

Budistlikus kirjanduses räägitakse, et vajalike tulemuste saavutamiseks peab Karunaga ühtsustuma kaastunde tarkus.

Karuna on kõikide valgustunud olevuste motiveeritud omadus, töötav sellega, et lõpetada kannatused Maa peal. Need olevused saadavad pidevalt lõpmatu hulga tervendavat energiat ja näitavad meile teed. Arendades kaastunnet ja halastust eneses, te ainult ei aita teisi inimesi, vaid muutute vastuvõtuvõimelisemaks valgustatud olevuste poolt saadetud Karuna suhtes, millega kiirendate ka enese paranemist ja arengut.

Karuna – Reiki avab teid tihedamale koostööle kõikide valgustatud olevustega, nii maapealsete, kui ka vaimsetel tasanditel asuvate meistrite ja pühakutega.

Kursus on soovitavalt  USUI REIKI vähemalt  I astme kursuse läbinutele! Samas pole see reegel, aga mitmed Karuna sümbolid on viidud töösse  tervendamaks  koos Usui Reiki sümbolitega!

Karuna – Reiki kursus toimub kahepäevasena, millest esimesel päeval 6 tunni jooksul õpitakse sümboleid ja nende edastamist nii joonistades, kui lauldes ning toonides, sümbolite  nimetusi ja tähendusi – omadusi, alateadvuse tervendamist.

Teisel 4 tunnisel õppepäeval umbes kuu aja möödudes harjutame Karuna – Reiki edastamist praktikas!

Karuna – Reiki I astme läbinu saab 4 sümbolit ja teadmised nendega töötamiseks, tervendamiseks raku ja molekulaarsel tasandil, alateadvusesse peidetud emotsioonide nähtavale toomiseks ja transformeerimiseks, vaimsete olevuste abi ja nendega ühenduse saamiseks, karma tervenduseks, loitsude – sõnumiste sajatuste eemaldamiseks, südame tervendamiseks, maandamiseks, needuste eemaldamiseks, tšakrate korrastamiseks, jpm.

Karuna – Reiki II astme läbinu saab 4 sümbolit ja teadmised – oskused neid kasutada, tervendamaks närvisüsteemi, aitamaks teadvusel olla üle mõistusest, looduse elementaalide abi, hingelise rahu ja tasakaalu sümboli, abi uinumiseks,  vaisete jõudude abi soovide täitumisel, puhastumiseks negatiivsest, maaenergiatega ühenduseks,  intuitiivsuse arendamiseks,  jpm.

Lisaks boonusena ühe Karuna – Reiki Meistri sümboli, aitamaks avaneda pealae tšakral ning olla ühenduses ühisvälja energiatega.

Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes osas mitme kuu jooksul – võta julgelt ühendust!

Reiki praktika

Reiki praktikaid viiakse Reiki Mercar Tartu keskuses läbi regulaarselt iga kahe nädala järel!

Mõeldud kõikide Reiki liinide õpilastele misiganes Reiki astmelt, kui ka lihtsalt Reikist huvitujatele!

Peale esimese Reiki astme läbimist on võimaluseks õpilasele praktiliselt kogeda Reiki energia edastamist, käte all toimuva tunnetamist ja saada tagasisidet Reiki mõjust – tunnetusest inimeselt, kellele ta Reikit edastab!

Igal praktika päeval toimuv on erinev ja tulenev vastavast ajaperioodist olenevatele energiatele!

Teeme energiatunnetus,- kogumis,- tasakaalustamise harjutusi. Joome teed, vahetame kogemusi, arutame tekkinud küsimusi. Kindlasti praktiseerime Reikit, soovi korral saab Reikit mitte kogenud huviline reikiseansi. Kõik osalejad saavad ise, ja ka saata abivajajatele kollektiivse Reiki tervenduse! Teeme lühema või pikema meditatsiooni.

Palun soovist osaleda teatada, kas e- maili teel või helistades!

Reiki meister õpetaja

Reiki Meister Õpetaja aste on õpetajaks olemise tasand, ja oma sageduse veelgi tõstmise võimalus vaimse kasvu ja hingelise arengu teel!

Kursus kujutab endast mitmeid kokkusaamisi ja õppepäevi mitme kuu jooksul.

Praktikas ise kursuste läbiviimise ja häälestuste teostamise harjutamist ja pühitsuse ehk häälestuse läbiviimise juhiseid õpilasele.

Õpilane saab kaks meistri sümbolit koos mantraga – Mercari liini meistri sümboli ja üldise meistri sümboli.

Meistri sümbolid omavad kõigi sümbolite jõudu, samas ei asenda neid täielikult! Nad aitavad rohkem olla ühenduses – üks ühisväljaga ja Algallika tedavuse ning sagedusega!

Meistri sagedusele häälestumine aitab olla See kes Oled, olla Looja iga oma sõna, tunnnete ja tegudega ning teadvustada seda ja suuta jälgida, analüüsida ja transformeerida.

Kontakteeruda oma Kõrgema Minaga ja Teejuhtidega, kes on abilised sulle mis iganes tervendustel, aidates teadvusel avarduda, intuitsioonil areneda.

Läbi viiakse osalejale pühitsus ehk häälestus.

Hiljem saad ise läbi viia Reiki kursuseid ja pühitsusi – häälestusi, ja anda edasi teadmisi arenedes ka ise pidevalt, saades juurde uusi kogemusi, õppides tedvustama ja paremini tunnetama vaimseid seadusi ning neid järgima.

Lisaks saab kursuse läbinu kaasa materjalid mälupulgal kõigi Reiki astmete kohta – Reiki I , II , III ja Meister Õpetaja aste), Reiki Meistrile vajalike juhistega, Reiki Meister Õpetaja sertifikaadi.

Reiki Meister Õpetaja staatus on elu elamine kõrgemas teadlikkuses, pidevas sageduse tõusmises läbi vaimse arengu ja elu õppeprotsesside, valmisolek teadvuse muutumiseks.

Esimesel kokkusaamise päeval toimub tutvustav vestlus osalejate nägemusest ja vaimsel teel kulgemise kogemustet ja ootsutest meistrer Õpetajana.

Meistri eetika ja Meister õpetaja moraalse koodeksi läbiarutamine.

Meister õpetaja materjalidega tutvumine ja juhised tööks nendega.

Edasiste kursustepäevade kokkuleppimine.

Reiki Meister õpetaja kursust viib läbi Reiki Meister Marge Karu.

Kursusel osalemiseks võta ühendust helistades +372 504 0402 või e-maili teel reikitartu@gmail.com

Kodulehe hooldus