Jääda selleks, kes Sa oled

Hoida, kaitsta, turvata

Südames on ürgne kutse

Sinu enda hallata

Olen see, kes Ma olen

Teadlikkus on saadaval

igaühe sisemuses

nähtaval ja olemas

Sina oled, Mina olen,

Kogu maailm olemas

On igaühe sees

Väljaspool ja enam veel

Kõik mis teed, teed endale

Igaüks ja enam veel

Ainult sina, mina, meie

Iga inimene

lood Sa

Oma eluilma reaalsuse

Tulid seda kogema

Siia Matrix maailma

Ole siin ja ole praegu

Teadvusta, mis lood

Ootamas maailmas

Sinu enda kootud

Sina, Mina, Meie

Kõik on kõigi valikud

Iga hinge vaba tahe

Iseenda maalitud