Maailm Sinu ümber ja sisemuses on uuenemises. Paigal seismas pole praeguses ajas miskit. Iga hetkega on kõik muutumises ja informatsiooni tuleb juurde kogu aeg ning eelkõige seda Sinu enese sisemaailma.

Sinu teadlikkus avardub, teadvustamine enesest teiseneb ja elu tajumine muutub justkui hologrammiliseks.

Oled oma maailma keskmes ja vaatad, ei ühine, teadvustad, valid vajadusel, otsustad meeldimisel ning ebakõlalise saadad minema.

Hetkes elades näed märke, märkad meeldetuletusi, Sinu teele saadetud boonuseid, suudad olla igahetkeliselt teadlikkuses toimuvast, ja usaldad.

Usaldad, et et vaid parim tuleb Sinu ellu ja tunned igal ajal ära enda jaoks õige. Iga kord, kui teed mingi otsuse, muudad sellega oma elukäiku.

Püüa õppida olema hetke teadlikkuses, et saaksid luua oma ellu vaid head. 

Kõik Sinu sõnad, mõtted ja tunded loovad Sinu elu reaalsust. Nad kas tõstavad Su energia vibratsioone või langetavad. Seega tähtis pole olukord või see, mida kuuled, vaid see, kuidas Sa sellele reageerid ja milliseid seisukohti kuuldu suhtes võtad, milliseid mõtteid sellega seoses mõtled aga ka milliseid sõnu välja ütled.
Sa lood iga hetkeliselt seda, mida enda sees sisaldad ja mida maailmale välja kiirgad, tõmmates nagu magnetiga maailmast just seda enda poole tagasi. Täida ennast armastuse valgusega, kasvõi alguses niisama seda sisse hingates ja teadvustades, et täitud sellega. Valgusele keskendudes, seda endasse taotledes, lahustab Valgus Sinust justkui plahvatusega kõik madalasagedusliku ja negatiivse ning Su vibratsioonid kõrgenevad ja Sul on kergemalt võimalik tõusta ka sageduse tasandis. Hakkad elama iga hetkeliselt ühenduses olles enda sisemise minaga. Kõik see omakorda kujundab Sinu teadlikkust ja avardab teadvust hakata looma just sellist elu reaalsust, mis on Sulle heaoluks ning Sinuni jõuab kõik vaid parim.
Seega tea, et kõik algab Sinu enda seest ja loomise võtmed on Sinu enda reageeringud ja emotsioonid. Hakkad mõistma maailma illusoorsust ja mängu. Näed läbi Sulle ühisväljast saadetud manipulatsioone, et Sind takistada olla Mina Looja teadlikkuses, iseenda elu kujundajana.
Olles ühenduses iseenda Minaga, enda keskmes, oled igal hetkel armastuse valguse vibratsioonides, kiirgad seda välja ja aitad end ümbritseva maailma ja lähedaste energia vibratsioonid samuti valgusega häälestuda ning nende teadvusel tõusta uude sageduse tasandisse.