Tänasel maagilisel kuupäeval sai youtubes avaldamise valmis 21.06.2023 toimunud pööripäeva meditatsioon “Algenergiate ja iidse ühenduse kõrgsageduslikuga taastamine”
Maagiliseks teeb selle kuupäeva inimene ise, sest on teada, et tegelikult aega kui sellist pole. Millal ja kelle poolt aeg, kuupäevade numbrid on loodud ja milleks? Arvatavasti ikka selleks, et kuuluksime kuhugi süsteemi või mustrisse ja usaldaks seda rohkem, kui iseenda valgusteadlikkust.

Valgustumine tähendabki seda, et tõused iseenda teadlikkuses teadvustamisse enda Looja Olemusest, Valgusest, kõigest, mis olemas on, Universumist. Pole üht ilma teiseta ja sina oled Universum ja Sinus on Universum. Oled sama. Seega Sina lood reegleid, seadusi, piiritletud tegevusi Maises plaanis, kui neid vajad – kui mitte, siis elad iseenda hetke teadlikkuses. Tead, et lood hetkes. Pole minevikku ega tulevikku, on hetk. Kui Sa nii otsustad. Kui otsustad teisiti, siis nii ongi. Mässad lahendada “seitse põlve” esivanemate asjadega ja enda arvatavate eelmiste elude karmadega selle asemel, et elada elu nüüd ja praegu. Sina otsustad! Kõik on energia ja Sina otsustad, kuhu enda hetke eluks vajaliku energia suunad ja annad. Uued energiad annavad Sulle võimaluse ise otsustada, mida teed, milles supled või milliseid asjaolusid pead nii tähtsaks, et unustad oma antud elu hetke ja ühined möödanikuga, millel tegelikult pole üldse enam tähtsust. Möödunul oli tähtsus tol hetkel, kui see toimus. Sinu teadlikkus, kas sai aru, miks toimus ja kuidas toimis – kui mitte, siis tuli asi lihtsalt kordamisele järgmistes elu hetkedes. Ja seda seni, kui asi on ära kogetud ja mõistad mis milleks. Alles siis langeb ta päevakorrast välja. Hakka võtma Maist elu, kui suurt illusoorset mängu ja otsusta olla selle mängu juht Ise ning Sa näed, kuidas Sinu elu muutub! Hakkad hoopis teises maailmas elama ja suudad näha elu/maailma Suures plaanis. Seega, kui Sul kerkib mõni vana asi üles, siis vaatle seda armastusega – ta on hale vari möödunust, mis eksisteerimiseks vajab Sinu energiat. Vaatle ja otsusta, kas annad energiat ehk ühined uuesti selle olnud asjaga või tänad teda, teadvustades olnu tähendust ja imelist kogemust, mida võimaldas omal ajal ning lased tal minna. Saada ta minema nagu oma tähtsuse minetanud asjaolu, millest said väärtuslikke kogemusi edasiseks rahus ja tasakaalus oma hetke teadlikuse elus kulgemiseks.

Suur tänu kõigile osalejatele ja salvestuse tellijatele, sest just tänu teie antud tasakaalupanusele saab meditatsioone youtube üleslaetud
Igal pööripäeval on avatud portaal, mis aitab Sul tõusta kõrgemasse teadlikkusse ehk sageduse tasandisse ja sellesse tasandisse igapäevaselt püsima jääda.
Meditatsioonis korrastame end energiates, tõstame sageduse tasandit, loome omale hetke teadlikkuses, ehk vertikaalelu ajajoonel püsivalt olemise.
Taastad enda algenergiad, ühendud nendega, saades tagasi enda algse jõu ja väe, hakates kiirgama tervendavat valgust ja armastust kõigele loodule.
Annad vabaks vanu, raskeid, Sind Sinu elus enam mitte teenivaid emotsioonide energiaid, minevikutaakasid, saadad lahenema valgusesse kõik hetkel aktiivsed olevad energiad. Vabastad alateadvusest sinna kogunenud mustrid, programmid ja muud salvestised, mis on nagu ankrud või pommid hoidmaks Sind madalas sageduse tasandis.
Olles taastunud algenergiates on Sul võimekust transformeerida ja tervendada enda suguvõsa vereliini, milles on kogu informatsioon Sinu sisemise jõu kohta ning Sinu sugukonna mälu eetikast, vaimsusest, iidsetest aegadest pärit teadmistest aga ka side Jumalikuga, ehk Kõrgsageduslikuga.