Toimuvates aegades arenguks ja hakkamasaamiseks. Praegu viibime nö. nulltsoonis. Seda võib vaadelda ka kui ajaperioodi, mil meil on võimalik peatuda ja vaadata tagasi kõigele, mis meid siiamaani tõi, kus asume, puhata, taastada jõude ning ka valmistuda edasiliikumiseks.

Vanad tõekspidamised ei toimi enam, ja üleskerkivad emotsioonid on vaid enesekaitse tulemuseks. Kui avastate, et reageerite vanadele, teis varem olnud šabloonidele ja mustritele, olge valmis vaatama neile , kui tagasisidemele, mis aitab teil selgust saada nii eneses, kui asjus, mida tahate või ei taha.

Teades eelnevat, võime õppida lihtsamalt asju võtma ning lahti laskma kõike, mis viib meid eemale meie tõelisest “minast“. Kasutage neid abivõtetena tugevamaks saamiseseks ning südame hääle ehk hinge soovide kuulama õppimiseks!

“Uutes energiates hakkama saamiseks ja uue eluülesande teadasaamiseks, nendes toimimiseks on mitmeid soovitusi – abivõtteid, mis algavad eelkõige igaühe iseendaga tegelemisest, mis aitavad luua ka meid ümbritsevat reaalsust.”

Teadvustamine, et esilekerkivad emotsioonid on kui meeldetuletus vanade energiate olemasolust teis ja töö nende transformeerimisega on üks võimalus abiks edasiliikumisel uutesse energiatesse.

Tõeline on hetk, milles momendil oleme – mitte miski muu! Just selles olekus loome – maa kvantväli reageerib iga meie väljaöeldud sõnale. Oleme Looja osad! Iga meie soov, otsus ja taotlus on meie tahe , seadus, mis uutes energiates käivituvad – täituvad.

Enesest hoolimine ja armastamine ning sellega arvestamine, mis meile tõeliselt meeldib, aitavad olla meil Elurõõmus ning rohkem Tänulik kõige ja kõigi eest. Elurõõmus olles oled terve! Elurõõm on seotud kõigega – kui seda pole, siis on kanalid kinni. Kui ennast ei väärtusta, siis ei saa tunda elurõõmu ja ei suuda armastada ennast ega elu. Teha tuleb seda, mis meeldib!

Armastus paneb lümfivedeliku liikuma ja aitab ainevahetusel korras olla. Tingimusteta armastus ei oma pretensioone ega omandiõigust!

Algame oma päeva tänades toreda algava päeva ja kõige hea eest, mis meid sel päeval ees ootab:
„Ma tervitan elu ja ootan rõõmu ja põnevusega, mida toob meile tänane päev! Ma õnnistan kogu oma tänast päeva! „ 3x

Õnnistamine on kui väärtuse tõstmine! Sel juhul näed Loojat kõiges ja kõigis ilma hinnangut andmata! Õnnistame praegust olukorda, iseennast, teisi inimesi, erinevaid situatsioone, oma lähedasi, jne. Oleme Jumala osad, õnnistades anname asjaoludele väärtuse!
„ Ma õnnistan sind!“ või „ Ole õnnistatud!“ 3x

Õhtul enne magamaminekut võime kogu päeva sündmused silme eest läbi lasta nagu filmilindilt ning teha kokkuvõtteid – järeldusi, mitte süüdistades, vaid hinnates igat emotsiooni, kui kogemust ja tänada nende eest, olgu need siis positiivsed või negatiivsed. Tänades saame juurde just neid kogemusi, mille tänulikud olla!

Ole tänulik olemasoleva eest: 17 sek. tunneta tänulikkust asetades käed südamekeskusele!

Tänulikkus aitab meie poole tulla olukordadel ja asjaoludel, mille eest olla tänulik ning ka inglite ja muude vaimsete jõudude abi enda ligi lasta. Halva olukorra või ebameeldiva puhul : „ Olen tänulik ……. (nimi) selle eest, et ta aitas mul oma võlast lahti saada!“ 3x

„Ma olen tänulik, et ma kulgen sisemises rahus ja saan …..( millest) iga päevaga tervemaks, tugevamaks, vm.!“

Kõik see aitab meil olla rohkem „südames“ ning kuulata – tunnetada oma Hinge vajadusi ning tegelikke soove!

Kuula oma sisehäält – oma südant viies end istudes sirge seljaga, mõne sügavama ja rahulikuma hingamisega ja tähelepanuga südametasandile keskendudes nö. alfatasandile ning küsi oma oma hingelt ehk kõrgemalt minalt vastuseid, mida vajad!

Praegu on energiad sellised, et meil on võimalus mitte ainult lahti lasta vanu energiaid, vaid taotleda – manifesteerida kõike uut, ja seda milles – kuidas elada tahame! Loome ise oma reaalsuse hetkes olles, südames viibides.

Uutes energiates saate aru, kui teile valetatakse! Hakkate tundma oma südamega! Ise valetades, loote oma reaalsust ja õppetunde! Jääge ausaks isegi, kui see teile momendil kahjulik tundub!

Kaasatundmine pole kaastunne ega haletsemine, vaid teiste probleemide mõistmine ja nägemine, aga mitte ise nende äralahendamine!
Lausume: „ Ma näen sinu valu, raskusi, kurbust, vm. aga need on sinu asjaolud! Sa oled tugev ja tubli ning saad ise hakkama!“ 3x

Duaalsus ei kao, aga pole nii teravalt tuntav, kui varem Meil on võimalus otustada, milles oleme – praeguses hetkes või duaalsuses! Kas oleme kahtlustes ja hirmudes või teadmises, et nüüdsest läheb kõik ainult hästi ja just selliselt nagu tahame ja vaja! Ei kahtle!

Iga negatiivne mõte muudab asjad hullemaks, iga positiivne teeb need harmoonilisemaks! Positiivsed afirmatsioonid aitavad meil luua ja kinnitada, mida tahame:

Ma saan sellega hakkama, ma tulen sellest välja, ma olen selleks võimeline, jne. Neile reageerib nullpunkti kvantväli!

Kui oled tasakaalus, siis elektromagnetväli ja immuunsüsteem on korras ning kaitsevad sind väliste rünnakute eest, olgu siis need teised inimesed või magnettormid ja röntgenkiirgused!

Tundeid ei maksa alla suruda, vaid välja elada – teistele ütled, et ärgu võtku isiklikult – see oli minu viha ja ma lasin selle välja! Samas teadke, et viha väljanäitaja on teie jaoks katalüsaator ning aktiveerib teis tunnet, millega vaja tegeleda!

Saame esitada tõsise Kosmilise otsuse – taotluse, et tahame duaalsuset väljuda:
„Mina ……(nimi) otsustan väljuda duaalsusest kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega!“ 3x

Maa kvantväli reageerib meie soovidele – taotlustele – kindllalt välja öeldud otsustele!

Ütlemata välja kavatsust duaalsusest looduda, te loobute abistajatest ning olete purustavateks jõududeks nii iseenda psüühhikale ja elule, kui ka kogu planetaarsele elule!

Tihti ei lase meil otsuseid välja öelda hirm! Tähtis ongi hirmu energia neutraliseerida, mis algab isikliku „ Mina“ tervendamisest ning sealt hirmu väljutamisest – transformeerimisest. Hirm on energia, millel on sadu variatsioone. Ta on energia, mis tõmbab ligi halvemat poolt, neid kes halba teevad.

Et luua neuroloogiline juhtetee tunnete märkamiseks taotle:
„ Ma märkan nüüdsest alati, kui minu sees hakkab kerkima hirmu,- või muu tunne!“ 7x
Inimese enda hormonaalsüsteem reageerib temas tekkinud tundele ega tee vahet, kelle poole tunne suunatud on! Iga tunne on hea ümber teha, korrates:

„Ma kogen praegu ……. (vihatunnet, vm.) „ – seni, kuni tunne on lahtunud! Muudame negatiivse positiivseks – tunde muudame kogemuseks!

Hirmu transformeerimiseks on mitmeid erinevaid meetodeid, kaasa arvatud saame seda teha Reiki voos ! Muutustehirmu taga on surmahirm! Liigume Reiki kiirega surmahirmu põhjustesse, teadmata mis need on või kus asuvad – Reiki, omades teadvust teab ise kuhu suunduda!

Keskendume tänulikkusele ja tingimusteta armastusele ning andestame ja palume andestust, õnnistame:

Ma armastan sind!
Mul on kahju!
Ma andestan sulle!
Ma tänan sind!
Andeta ka minule!
Ma õnnistan sind!

Andestamine ja andeks palumine, olgu see siis inimese või olukorra puhul, on samuti üks transformatsiooni praktika ja meetod, mis aitab meil puhastuda ja end rohkema valgusega täita!

„Palun anna mulle andeks kõik need tahtlikud või tahtmatud ……..(solvangud, vm.), millised olen sulle põhjustanud ning ka mina annan sulle andeks kõik need tahtlikud või tahtmatud ……, mida oled mulle põhjustanud!“

Avaldades soovi ning kavatsust elada selle maailma uutes energiates nagu Valgustöötaja, on tervis ja edasiliikumine vaimsel teel teile garanteeritud!

Kõigepealt võtke vastu otsus, et kõik halb, mis võis teie elus toimuda, on juba toimunud!

Viige läbi tseremoonia lahti laskmiseks kõigest negatiivsest!
„ Liigun edaspidi elus edasi absoluutse veendumusega, et minu isiklikus ja ühiskondlikus elus laheneb kõik parimal viisil! Liigun elus edasi kindlameelselt ilma igasuguse hirmuvarjuta! Ma olen Ingelliku päritolu – mida on mul karta!“ 3x

„Ma olen rahu ja tasakaal! Ma olen Valgus! Ma olengi see Kõiksus – Mis saab mind kahjustada! Ma olen kaitstud! Mul on läbitungimatu Valguse kaitse! Ma olen armastus, headus, rõõm ja õnn – see ongi valgus, kõiksus – Mina olen! Ma olen see, kes olen! Ma olen Armastus!“ 3x

Sellest momendist, kui võtate vastu otsuse, et mitte midagi halba teie elus rohkem ei toimu, te alusta enda tõelist tervendamist, mis viib teie keha tervenemiseni! Vanus pole piirang – uutes energiates, uues reaalsuses, antakse võimalus nooreneda. Kõige tähtsam siinjuures on teie soov jätkata elu selles maailmas:

„Mina ……(nimi) otsustan jätkata elu selles maailmas!“ 3x

Olles ise oma reaalsuse loojad, hakkate kujundama oma eeloleva päeva sündmuseid lausudes vajaminevat või soove kindla veendumusega nende toimumises. Samuti saate töötada stiihiatega Planeedi harmoniseerimiseks – Valgustöötajate ühisvälja jõuga eemaldada hirme Maa kollektiivsest teadvusest.

Uutes energiates on ülesandeks väljendades tõelist kavatsust oma uues valguskehas areneda Uue sageduse inimese tasandile, arendada endas uusi mõtlemisvorme, emotsionaalset tasakaalu, üksteisega arvestamist – koostööd!

Ühendtšakra on nagu kuldne päike või kera, mille sees sa asud. Ta aitab sinu energiasüsteemil vastu võtta ja hoida endas kõrgemaid ja peenemaid vibratsioone. Ta on suuteline laienema igale poole ja võtma endasse vastu piiramatul hulgal energiat. Arenedes vaimselt laieneb su ühendtsakra ja stabiliseerub. Suuna kogu tähelepanu enese sügavusse ehk lasku sinna. Anna oma rakkude teadvusele käsk, et nad peavad omavahel või üksteisega ühendama kõik sinu tšakrad:

„Ma annan oma rakkude teadvusele käsu omavahel või üksteisega ühendada kõik minu tšakrad!“

Võid iga päev selliselt stabiliseerimist teha. Keskendu oma hingele ja ühenda oma tšakrad!

Maandamine – vaja teha kõigil tasanditel!

Füüsilisel tasandil toimiv on juurte kujustamine Maa sisse.

Emotsionaalsel tasandil maandad, kui viid tasakaalu oma mees ja nais alged – selleks palu kõrgemat Valgusolendit Adonai Ashtar Sherani viia su mees ja nasi alge tasakaalu! Muud pole tarvis!

Mentaalsel tasandil maandamiseks on mantrad – sõnad, mis tekitavad teatud energiaid, mis aitavad transformeerida su mentaalkeha. Siin mullikihis on emotsioonid! Paar mantranäidist:

„Kodaiš, Kodaiš, Kodaiš Adonai Tšebaiot.“
„Eheij Ašer Eheij, So Ham.“

Vaimse ehk spirituaalse tasandi maandamine – seotud Hingega ehk Kosmiliste Vanematega. (Vaimne keha ühendab meid su Reaalse Tegelikkusega, elame illusioonis), ja Kosmilise Päritolu Väljadega – Väli Universumis( kõiksuses loodi su Hing).

Lausu:
„ Mina …..( nimi) palun ühendust oma Kosmilise Päritolu Väljaga ja Kosmiliste Vanematega ning palun neil täita mind oma energiaga!“ 3x

Praanahingamine:

Istu sirge seljaga, lõdvestu ja hinga rahulikult.
Esmalt hinga sügavalt nina kaudu sisse ja hoia 5 sek. Hinge kinni ning seejärel hinga suu kaudu jõuliselt välja – teha 3x
Seejärel suu kaudu ilma pausita rahulikult ja ilma pausita sisse ja väljahingamised, samuti 3x
Kogu tsüklit läbi teha 3 korda!

Koostatud erinevatest allikatest pärineva info ja isiklike kogemuste põhjal