Täna palusin valguse sõnumit Valgusteadlikkuse inspiratsioonikartidelt hetke energiates hakkamasaamiseks. See on juba pikemalt päevakohane teema kõikide jaoks, ka minule. Mida siis kaardid ütlesid? Kõigepealt kukkuski kaardipakist üks kaart välja ja see on eelkõige minule aga ka Sulle, kes Sa seda kanaldus – postitust loed:
Soovin kõigile kõike seda, mida tahan iseendale. Soovin kõigile valgust, armastust, tervist, küllust ja olgu kõik õnnistatud.
Kaardi sõnum tuletab meelde, et kõik pärinev Sinu enda sisemusest ja väline maailm on peegeldus. Soovides heaolu elu, tuleb selle alged luua iseendas, et väline maailm saab neid Sulle, kui peegeldusele peegeldada.
Olles sisemuses ebakindel ja usaldamatuses, hirmudes ja süütunnetes, vihkamises ja kritiseerimises, vm, siis tõmbad neid välisest aina juurde.


Olles tänulikkuses, armastuses, teadlikkuses, siis Sa mitte aind ei tõmba neid enda ellu, vaid need emotsioonid, kui teadlikkuse seisundid tõstavad Su energia vibratsioone.
Tõused neis kõrgenenud vibratsioonides sageduse tasandis rohkemasse teadlikkusesse ja aitad enda teadvusel avarduda, muutes sellega enda elu reaalsuse terve olemisse, heaollu, küllusesse, armastusesse, täiuslikusesse, õnne, rõõmu seisundisse ja neid kõiki igal enda elu tasandil.
Tänulikkus ja sisemine vaikne rõõm on esmased alged vibratsioonide tõusmisele Sinu kehades, luues positiivse meeleseisundi, milles saad igapäevaselt olla usalduses, et oled väärt vaid parimat ning suudad endas teadvustada Mina olen Mina olekut. Mina olen Valguse Olevus, olen looja iga enda sõna mõtte ja teoga. Seega Sina otsustad, kas Sinu energiaid võib – saab mõjutada väline ja kas Sa reageerid välisest maailmast tulevale.
Oled täielikus teadlikkuses oma energiatest, enda energia kehadest, Valgusest sisemuses ja loomisest Valgusega. Sest kõik on Valgus ehk energia. Energia ongi Valgus. Ka Sina oled Valgus. Ja siinkohal tuleb teada, et Valgus pole valge värv, vaid energia ehk nagu õhk Sind ümbritsevas maailmas. Ka öösel, pimedas on Sinus ja Sinu ümber energia aga siis lihtsalt on ümberringi öise aja pimedus.
Me ei näe energiat, kuid saame seda teadvustada, tunnetada, ka koguda, juhtida, võimendada aga seda eelkõige olles positiivsed, teadlikud, armastuses, tänulikud ja seeläbi tõusnud vibratsioonides.
Lisaks on üks suurematest võtmetest iseenda armastamine, mida on enamus inimhingedest võtnud ellu sündides omale kogeda saamiseks.
Kuidas ennast armastada, kui mitmed põlvkonnad meie esivanemaid on kujundatud isikuteks, kellele on sisestatud info teiste suuremast tähtsusest ja teiste teenimise ideelisusest?
Esmalt hakates teadvustama end Valgusena, energiana, aga seeläbi suudad juba mõista end armastuse kehastusena Maises maailmas.
Ja siin on üheks abivõtteks endale hakata ütlema armastavaid sõnu, ennast kiitma, tänama, oluliseks pidama. Isegi kui oled teinud mingi apsaka, Sa ei kritiseeri ega süüdista ennast, vaid suhtu endasse nagu lapsesse, kes eksis ja Sa saanud kogemuse, tead edaspidi teisiti teha. Mõistad, et tol hetkel Sa lihtsalt ei osanud või ei märganud teist variant või adunud muud valikut. Nüüd tead, ja kogemised loovad kogemusi edaspidiseks eluks.
Hetke energiates ongi Sul võimalik otsustada ja valida, millele reageerid, millega soovid ühineda ja millest lased end mõjutada. Mitte ainult võimalik, vaid võimalus ja võimekus. Sul on selleks Sinu sisemine jõud ja vägi, iseenda Valgus Teadlikkus.
Sain juba 2020 aasta alguses kanaldusena sellekohase teadmise, et olles teadlikkuses enda Valguseolemusest, tegelikust jõust ja väest, on igale inimesele võimetekohane otsustada, mida enda ellu lubada ja mida mitte.
Läbimine 2019 aasta 11.11 portaalidest avas inimkonnale uued tasandid ja seeläbi võimalikkuse tõusta kõikide enda kehade ja meeltega uude reaalsuse tasandisse, Uue Maailma teadlikkusesse.
Selline teadvustamine on suurele osale veel vastuvõtmatu aga tasapisi on 2020, 2021, ja 2022 portaalide läbimised üha rohkem avanud inimhingi vastu võtma uut teadlikkust enda olemusest ja võimetest ning uuenenud reaalsusest.
Sulle on võimetekohane end tõsta hetke teadlikkusesse ehk elama vertikaalelu ajajoone energiatasandis ja väljuda esivanemate elu ajajoonelt elama elu iseenda elu ajajoonel. Viimane annab Sulle ja Sinust järgnevatele põlvkondadele suutlikuse elada iseenda elu, kordamata esivanemate elu asjaolusid.
Vertikaalis ehk hetke teadlikkuses elamine lõpetab ühinemise elatud elu asjaoludega ja Sa saad jääda elama igapäevast elu luues igal hetkel enda elu ning teadvustades, et eelmine hetk on juba möödanik. Võtad sealt kaasa kogemised ja kogemused, oled tänulikkuses ja teadmises, et tähtis on praegune hetk.
Kui tehtud, toimunu polnud õnnestunud eluhetk või asjaolu ja see ei pakkunud Sulle rahulolu, siis saad järgmisel hetkel selle ümber teha otsustada, võttes aluseks eelneva hetke kogemused.
Kui elades hetke teadlikkuses kerkib üles mõni vana, horisontaalelu emotsioon või tunne, siis on Sul võimalus otsustada, et see pole Sinu reaalsus. Sinu hetke elus on kõik hästi ja Sa ei ühine üleskerkinud asjaoluga. Vaatled seda, võtad sealt kogetud kogemuse tarkusetera ja saadad selle üles kerkinu nagu hologrammi endast eemale, kuni see kaugenedes haihtub ning tõstad end rahu – tasakaalu, õnne – rõõmu, algolemuse või muule sageduse tasandile.
Kõike seda aga saad siis teha, kui tõesti usaldad ja teadvustad enda olemist Iseenda elu ajajoonel hetke teadlikkuses ja elamist seeläbi enda elu vertikaalelu ajajoonel iseenda jõus ja väes, Valgusteadlikkuses.
Elame vaba tahte planeedil ja Sinul on õigus otsustada, mis on Sinu elu tõde ja reaalsus!
Inimesena saame end tõsta sageduse tasandis kõrgemale, kuni jäämegi sellesse püsivalt vibreerima aga võime valida uude teadlikkusesse vaikselt läbi elu kogemuste areneda. Sina otsustad ja Sina lood ning vastutad loodu või loomata jätmise eest.
Tegelikkuses pole vaja oodata teise inimese vabandadamist Sinu ees oma valede tegude ja sõnade pärast, vaid mõista, et tal omal tuleb enda tegude tagajärgedega elada ja hakkama saada nendest lähtuvaga. Loome ju igal hetkel enda elu järgmist hetke!
Sina saad hakkama, mõistes tema teadlikkuse olekut suutmatuses teistmoodi teha, või on Sul hoopis vajadus saada kogemust reageerides ja seeläbi luues endasse emotsiooni, millega oma hetke elus tegeleda, saades sellest emotsioonist lähtuvat kogeda.
Olles iseenda Valgusteadlikkuses saad olla teadlikus tajumises ka välise maailma manipulatsioonidest igasuguste energiamaailmade ja neist lähtuva suhtes. Need energia maailmad teevad kõik, et Sinu sagedust alla tõmmata ja panna Sind ebakindlusesse ja hirmudesse, et saada Sult neile vajalikku elutoidet, energiat ning panna Sind uskuma vana maailma reaalsuse väärtusi.
Kaitset Sulle annab eelkõige just eelnevalt kirjutatu ja selle järgimine võimaldades Sul iga hetkeliselt olla kõrgemas sageduse tasandis ja iseenda Looja Olemuse teadlikkuses ning seeläbi mitte ühineda madalate energiatasanditega.
Seda saad võrrelda nagu korrustega majas, et nemad on esimesel korrusel aga Sina üheksandal ja seeläbi Teie energiad ei kohtu ja Sa pole neile kättesaadav. Nagu Sa mingil põhjusel allapoole laskud, nii oled jälle nende mõjuvallas.
Seega on hetke energiates tähtis tegeleda enda vibratsioonide nii tõstmisega, kui ka kõrgemas hoidmise harjutamisega.
Esita endale küsimus, et mis asjad ja asjaolud, millised tegevused, seltskond, töö, toidud, kohad, raamatud, jm annavad Sulle heaolu ja Sa saad teada, mis tõstavad Sinu vibratsioone ning loovad Sulle püsiva olemise kõrgemas sageduse tasandis, puutumatuses ja nähtamatuses kõigele madalasageduslikule.
Soovin Sulle imelist kulgemist teadlikkuses hetkest ja selles toimuvast. Palun püüa olla iga hetkeliselt toimuva jälgimises ja enda reageeringute teadvustamises, sest just läbi nende lood enda elu reaalsust.
Tea, et oled tubli ja tugev, oled väärtuslik ja täiuslik. Universum armastab Sind, kui ka Sina ise armastad ennast. Seega ütle endale igal päeval, et Ma armastan ennast TINGIMUSTETA ja Ma olen väärt vaid PARIMAT.
Valgust ja armastust,
Marge/Valgusekanal