Viimasel ajal on üles kerkinud teema, mida mult on tegelikult küsitud mitmetel kordadel, et mis sel ajal energiamaailmas toimub, kui…..

Keegi esitab aruteluks mingi küsimuse teemaga ja siis saab sellele kümneid või isegi sadu arutlevaid vastuseid või lihtsalt osatamisi

…. ja kanalduse tulemus siin see on:

Olen pikka aega vaadelnud seda mängu aga eriti viimasel ajaperioodil on sisemuses vaikus, teadmine, teadlikkus…. Kui keegi kord soovitas mulle, et postita omi kanaldusi, mitte jaga teiste omi, siis kuidas Sa kirjutad midagi, kui Sinus on vaikne teadlikkus, püha teadmine aga ka vaatlemise seisund nähes elu  – maailma suures plaanis nagu kõrghoone katuselt. Oled seal ja vaatled, tõded midagi, ja näed maailma elu melu nagu sipelgate askeldamisi.

Ja ikka on vaikus, mõistmine, et iga elusolend on enda teadlikkuse tasandis ja et ta hetkel lihtsalt ei oska ega tea teistmoodi. Vitsaga ei kasvata lapsi, vaid ikka mõistmisega lapsearust ja talle armastuse andmise/ kiirgamisega.

Tegelikult kogu see elatav elu siin inimesena senisel ja sellisel kujul, millisena praegu meid ümbritseb ja millisena me seda kogeme on illusioon, mäng, süsteemi kuulumine. Kuidas iganes seda ei nimeta. Kui suudad juba näha, siis näed ja saad aru ning oled igahetkeliselt rahu ja tasakaalu teadlikkuses.

Kui liigume uue maailma teadlikkusesse, hakkame elama hetkes. Hakkame nägema asjaolusid hoopis teises valguses, nö suures plaanis. Seda saab võrrelda esimeselt korruselt üheksandale elama asumisega – mida aknast näed, milline vaade on, kuhuni pilk küündib?

Siis saavutame teise teadlikkuse ehk siis see maailma elu, mida me siin maises plaanis hingedena elame on üks suur mäng ja ka see küsija, kes küsib küsimuse on tegelikult pendel. Ta paneb kümneid inimesi vastama ja arvamust välja näitama mingile küsimusele ja seeläbi ühenduma mingi energia egregoriga, süsteemiga, illusoorse teemaga, mida tegelikult pole olemas. Mis toimub sel ajal on see, et iga ühenduja, vastaja, kommenteerija kaotab enda energiat.

Iseenesest pole halb kommenteerida ja suhelda AGA KES VASTAB-KOMMENTEERIB ON TEGELIKULT INIMESE EGO Inimese sisemine mina ei vaja mitte mingeid enda tõe tõestamisi ega arvamuse välja ütlemisi, vaid ta TEAB. Teab, kuidas tegelikult asjad on. “Teab, mis on tema tõde.”

KA MINU ANTUD KIRJATÜKK ON PENDEL.  Olen kindel, et erinevates inimestes kergitab see üles erinevaid arvamusi ja tunnetamisi. Aga nii peabki, sest see on arenguks ja edasiliikumiseks. Samamoodi toimus jumala poolt loomise tsükkel   Selleks, et midagi toimuma hakkaks või mingi muutus seisakus tekiks, tuleb mingis asjaolus tekitada ebakõla ja kohe toimuvad energiamaailmas muutused. Lisaks iga info, on ta siis meeldiv või sinuga mitte haakuv, kusagil tasandil paneb ka midagi  liikuma nagu stardipüstoli pauk. Küsimus on vaid, kummale poole ja kui kiiresti. Valik on igaühel vaba

Muidugi näeb iga inimene elu tõde oma teadlikkuse prisma läbi – kuhu on teadvus jõudnud, millisele tasandile, nii kõrgelt – selgelt, õigelt asju näeb, teab ja suudab aduda. Mina oma isikus pole ka see “õige” seda kõike siin lahti seletama, sest iga inimese sees asub jumalik ja ta on ühenduses jumalaga  Ta ongi Jumala peegeldus maises ning on iseenda kohtumõistja ja “õigsuse” kinnitaja.

Siin jõuan uuesti selle teadvustamiseni – millises teadlikkuse tasandis hetkel elad, selliselt asju näed. Teadvuse tasand näitab puhtama ühenduse olemasolu kõige loodu ehk Allikaga, Looja Lättega nagu mulle meeldib öelda.

Mulle võidakse siin öelda, et ega saa siis olla üksi nagu mutt urus… Tegelikult pole inimene mitte kunagi üksi – ka selle tajumine on illusioon! Sa oled osake suurest plaanist ja kogu aeg ühenduses Universumi teadvusega aga seeläbi ka kõigi ja kõige olemasolevaga Kes mõistab see saab aru. Kes mitte, vaidleb vastu ja ka see on tema õigus. Oleme sündinud siia vaba tahte planeedile ja kellegi pole õigust ega suutlikust Sinu teadvust väänata, kui sa ise seda ei luba. Lubad aga misiganes emotsiooni esilekerkimisega, mis iganes tundeväljenduses,  mis iganes olukorraga seoses. Pähkel maises plaanis on jääda neutraalseks vaatlejaks!

Niiet iga inimene näeb maailma enda teadlikkuse tasandist ja just selliselt, millises ta hetkel vibreerib. Siin kujunebki välja selline pendeldamine erinevate tasandite vahel. Aga  mis toimub küsija poolt tegelikult on energia saamine ja vahetamine, teadlikult või teadvustamata. Kõik sellised diskuteerimised on tegelikult energia vahetamised, jagamised, võtmised ja tihti küsijale kasumlikkuses.

Ükskõik, millega Sa ei ühine on süsteemi sisenemine – oled mingi süsteemi liige, lahustud  enda energiatega sellesse aga ka ühtlustud selle süsteemi energia tasandiga. Kui asud kõrgemas teadlikkuse tasandis, siis tõmmatakse allapoole ja vastupidi. Kõiges on tasakaal ja Sa võid end hakata tundma raskelt aga ka vastupidi helgelt ja kergelt. Siin aitab enne millegiga liitumist korraks tunnetada ja küsida sisemise mina teadvuselt, kas on see Sulle heaoluks.

Kui elad hetkes, siis selliseid asju pole Sul enam vaja kogeda. Sa elad hetke teadlikkuses ja hetkes pole teadmatust, vaid oled kindlas veendumuses ja siiras tunnetuses misiganes asjaolu kohta. Sa lihtsalt tead. Samas see teadmine pärineb Sinu tegelikult minalt, mitte egost ega ühisväljast.

Sul on valida, kas kommenteerid või  mitte. Sinu ego teadvuse mäng on see. Läbi Sinu kommentaari haakuvad Sinuga küsija ja kõikide teiste kommenteerijate energiad. Sinu valik aga ikka läbi teadvuse suutlikkuse.

Oleme energia tootjad, andjad, vahetajad, saajad ja see toimub kogu aeg ja niiehknii, tahame või ei taha. Küsimus on vaid selles, kas tahad, kuhu ja kui palju või kas üldse. Sina otsustad. Sina otsustad ka seda, kas lood positiivset või negatiivset energiat. Ja ikka oma teadlikkuse läbi just selliselt nagu hetkes suudad.

Keegi esitab küsimuse ja kümneid või rohkemgi inimesi panevad oma energiad sellesse, annavad küsijale, ka kommenteerijatele ja süsteemile, kust pärineb teema. Ka ilma viimaseta selles illusoorses maailmas ei saa, sest kusagilt peab ju üles kerkima teema, mida küsija küsib. Ka see on mäng, sest küsija arvab, et see pärineb temast aga ka teda on läbi tema ego teadvuse ehk mõistuse petetud. Kõik ikka selleks, et energiaid tootmisesse panna. Kõik see toimub varjatul kujul, sest kui inimene seda läbi näeb, siis ta hakkab tootma/looma omale vajalikku energiat, mitte süsteemi eelistatut.

Ja see kõik toimubki lihtsalt selle jaoks, et inimene areneks, liiguks edasi uude teadlikkusesse. Veel paarkümmend aastat tagasi seda poleks süsteem lubanud aga muutused maakera vibratsioonides tegid võimalikuks inimese ühendumise uue teadvuse tasandiga, puhta loova energia varamuga. Seega on see kõik üks suur nö kogemuslik õppetundide saamise planeet. See pole kursus, vaid iga üksikisiku individuaalne areng.

Paljud juba kindlasti näevad asjaolusid samast vaatenurgast, teadvustades hetke olles suures plaanis, iseenda rahu ja tasakaalu teadlikkuses. Kui Egoteadvus on kontrolli all ja elad sisemise Mina teadlikkusega, siis tema ei taha näidata enda kuhugi jõudmist oma taipamiste ja maailma mõistmises ega ammugi vaja ta domineerimist teiste arvamust valeks pidades või õigeks mõistes. Ta on sisemises rahus, ta on hetkes, ja muud polegi vaja. Ta on teadlikkuses. Ta teab toimiva süsteemi poolt enda ärakasutamist ja oskab – suudab jääda iseenda teadlikkusesse.

Väga kavalalt välja töötatud süsteem paneb kellegi esitama küsimuse, sisestades talle vastava mõtte ja siis kümneid ühinejad kommentaarides loovad süsteemile vajalikku energiat.

Ükskõik, millega mõtetes, pilguga või sõnadega ühined, sinna jagad enda energiat. Selle vastu ei saa keegi aga on valikud, otsused, teadlikkus ja loomine ning Sina oled Looja, või vähemalt liigud selle teadvustamisse.