Oli pika tööpäeva pikem puhkepaus ja otsustasin puhkuseks keskenduda kanaliks olemisele. Sai kirja pandud ja osaliselt lindistatud. Kui koju õhtul jõudsin, siis tekkis ahastus, et ma ei jõua ju kohe seda kõike siia ümber kirjutada. Selle hetkeemotsiooni peale tuligi selline kokkuvõtlik luuletuse sarnane tekst nagu siia postitasin 24 septembril. Lisan nüüd ka selle pikema teksti, mis kõigepealt kanaldasin. Loodan, et see Sind kõnetab!

Olles hetkel hetkes

Ole Sina Ise
Ole see muutus,mida maailmas tahad näha
Ole hetkes igal hetkel
Ole oma olemuses, oma keskmes
Ole teadlikkuses
Ole teadlikkuses hetkest hetkel
Ole keskmes
Ole keskmes ja ärata armastus iseendas
Ole Armastus
Ole oma elu looja
Ole teadlik elulooja
Ole Looja Olevus
Ole Valgus
Olen Valgus keskmes
Olen Valgus Valguses
Olen Mina Ise

Sa oled valgusolend. Me kõik oleme ühtmoodi valgust helendavad ja armastust kiirgavad. Pole halvemat ega paremat, võimekamat ega vähem võimekamat. Keegi on lihtsalt rohkemalt avanenud, enda Valgust aktiveerinud. Keegi jälle pole selleks valmis ja on vähem huvitunum…..Sul on selleks õigus, sest inimesena on Sul vaba tahe. Sul on Loojana vaba tahe, püha õigus otsustada, kes Sa oled, millega tegeled, kuhu kuulud. Kõik oleneb ka teadlikkusest ja suutlikkusest viibida igal hetkel hetkes. Ja seda saad endas arendada. Meil kõigil on võimalus Valgusolenditena, Looja
Vaimudena, otsustada, mida me loome, mida me kogeme, kes me oleme, kuhu me liigume, kellega suhtlema, mida taotleme ja mida me läbi elame. Meil on õigus otsustada, kas elame mineviku mustrites või ütleme, et see on möödas. See on läbi ja me ei pea enam selles hulpima, piinlema, kannatama, süüd tundma, lahendama mingeid asjaolusid, liikuma rännakutes neid minevikku lahendama. Sul on võimalus tõsta end lihtsalt nendest energiatest välja.

Tee kindel otsus oma meeltes ja südames, et Sa pole nõus enam neid asju kogema, see pole enam Sulle kogemiseks ning Sa elad siin ja praegu. Seda elu. Sa elad hetkel hetkes ja teadlikkuses teadliku Minana. Koondades oma teadlikkuse sellesse hetke, milles oled, oledki Sa selles hetkes, eladki hetkes. Ja see on kõige tähtsam, elada hetkes, sest hetkes lood Sa selle, mis tuleb Sinu ellu tulevikus, selle mis on järgmisel hetkel, homme, ülehomme. Samas pole vaja keskenduda ka homsele, ülehomsele, teades, et olles hetkes, saad luua vaid meeldivat ja seda, mis on hüvanguks ja heaoluks, sest hetkes olles oled oma südames ning südames olles lood vaid positiivset. Olles positiivses, tõmbad vastavaid energiaid enda poole, positiivne Sinus ühineb positiivsega välismaailmas. Olles nendes loodud energiates, nii ongi.

Võid kulutada raha erinevate teraapiatele, mis antud hetkel võivad olla vajalikud, aga võid otsustada, et elad nüüd ja praegu. Sa oled enda olemuses. Võid otsustada, et oled Looja olevus ja elad ühte ainulaadset elu ainulaadse olevusena, just seda elu praegu.

Kui Sul on olnud eelmised elud, saad otsustada, et see kõik oli ja saata see Algallikasse lahenema Sulle parimas variandis, hüvanguks ja heaoluks.

Ära muretse selle üle, mis tulemas homme, keskendu oma hingesoovidele ja vajadustele ning hoia fookus positiivsena, tänulikkuses. Tea, et oled seda väärt. Tea, et oled väärt vaid parimat siin elus. Tea, et oled väärtuslik. Tea, et pole halvem. Igaühel on omad oskused, võimed, mida vaja tema abilisteks.

Me oleme kõik ainulaadsed, erinevad, samas nii sarnased, ilusad Valgusolendid. Teadlikud, valgust ja armastust kiirgavad, valgusest ja armastusest koosnevad Valgusolendid.

On olemas ütlus, et Sa tunned nad ära nende tegude järgi. Jah, me saamegi aru inimestest nende tegude järele, mida ta teeb, räägib, kuidas maailma suhtub, kellega suhtleb. Kui see on Sulle ok, siis olete samades sageduse vibratsioonides. Kui pole ok, siis hoia eemale energiatest, mis Sinu hingesäraga ei helise.

Sul on selleks täielik õigus . Mitte sellepärast, et teine on halb, vaid tema energiad ei resoneeru Sinu energiatega. Tema on nagu on, täpselt oma võimete kohasena, oskamata teisiti, nähes maailma isikliku ainuomase pilgu läbi. Jaatad tema vaateid ja olekut aga ei ühine nendega.

Iga inimene elab iseenda isiklikku ja ainulaadset elu.

Armsake, hinda seda aega, mis on Sulle antud selle elu elamiseks. Naudi aega sellel maakeral, sest siin on ainulaadne loodus, loomade lindude ja taimedega. Väärtusta inimesi enda elus, oma lähedasi ja sõpru. Ka nemad on tulnud sellesse maailma kõike nautima, samas olema Sinule kaasteelisteks.

Ole Sina ise. Kui tahad muutusi maailmas, siis võitlusega Sa neid ei saavuta. Võitluse vastand on loomine Valguses Valgusega, Armastuse äratamine iseendas ja oma südames, mille läbi ärkab ümbritsev maailm ja inimesed. Unusta võitlus ja asu looma. Kujutle ja kujusta ette küllust ja heaolu igal tasandil, igas elu valdkonnas. Samas jää hetke, ole igal hetkel hetkes, omas teadlikkuses. Sina oled Looja olemus. Sina lood oma elu ja otsustad, kas selles on reegleid, piiranguid, süsteeme, manipulatsioone.

Armas Valgusolend, olgu õnnistatud Sinu teekond siin maakeral. Olgu see kerge, helge, täis rõõmu ja õnnetunnet, õnnestumisi igas hetkes igal hetkel, mida iganes sa ei tee. Kiirga armastust oma südamest, siruta tugevad juured emakesse maasse ja valgusekiired Algallika kõrgustesse kindlustamaks tasakaaluoleku Vaimuna selles maailmas. Sära oma valguses Sind ümbritsevasse ja Sinuga kaaskulgejatele. Paita maailma oma hingesoojusega. Kõike, mida sa oled ja välja kiirgad, aktiveerid tuhandekordselt endale tagasi ning tagasijõudes võimendub see kõik Sinus ja Sa muutud iga hetkega igas hetkes veelgi teadlikumaks ja energiat valgusena hiilgavaks.

Valgust ja armastust,

Marge