Suvine pööripäeva pidustuste aeg on täies oma võimsuses. Iidne loodusrahvaste pidustuste traditsioon seoti kristliku tähtpäevaga hägustamaks inimese võimet suhelda loodusega ja olla iseenda teadlikkuses. Päikese aastaringne liikumine loob sisemist lootust ja usaldust elu jätkumise ning turvalisuse suhtes. Energiate sageduse tõustes on inimesele võimetekohane taastada enda loodusega üksolemise ja looja olemuse teadlikkus.


Viimasel nädalatel oli üheks aktuaalseks teemaks vihma vajadus, sest maa kuivas. Taimed, loomad linnud vajavasid vett aga ka meid ümbritsev elukeskkond vajas vee jahutavat toimet.

Kunagi lugesin ühest alternatiivravi raamatust, et kui inimene ei suuda teadlikult vabastada kehasse kuhjunud emotsionaalset prügi, siis Univesrum saadab kehale appi palaviku, mis selle prügi ära põletab. Inimene on mikrokosmos makrokosmoses ja sama, mis toimub keha tasandil saab toimuma analoogselt ümbritseva maailma tasandil. Ja vastupidi. Labakätega toimuv sümboliseerib Sinu sisemuses toimuvat aga labajalad välises maailmas toimuvasse suhtumist ja suutlikkust elus edasi liikuda.
Maailm ja inimesed praegu seisavad paigal, sest kui vaadata Maailmas toimuvat, siis saame aru, et inimeses on emotsionaalne seisak. Jalad ei suuda samme astuda ja käed elu enda embusesse haarata, et elada nn. täie rinnaga, hingata, olla loomises, armastuses, teadlikkuses enda Looja Olemusest ning iga sõna, mõtte ja teo hetkelisest materjaliseerumisest.
Kujuta korraks ette, et iga sinu mõeldud mõte või väljaöelud sõna on hetkeliselt olemas ja siis hakka jälgima igat enda mõtet ja sõnu, mida räägid ning Sa võid õudusega tõdeda, kui negatiivsed need võivad olla. Võid taibata, et mida nendega lood ei pruugi olla sugugi meeldiv…. Vaata enda ümber Maailmas toimuvat ja vaata enda reaalsuses toimuvat…. Tea, et Sina ise lood enda elu ja selles toimuvat igal ajahetkel, iga sõnaga, iga mõttega ise seda aimamata.
Tea, et iga Sinu väljaöeldud sõna ja mõttes mõeldud mõte on olemas algselt energiakogumikuna ja kui piisav kogus analoogset mõtet või sõnu loodud, siis nad strukueeruvad kindlasse ainelisse vormi, et hakata materjaliseeruma füüsilisse plaani.
Sind ümbritseva maailma energiate sageduses tõusmine muudab ka seda Sinu sisemuses ja võimendab Sinus olevat loomispotensiaali. Aina rohkemalt ja kiiremini hakkab Sinu sõnade- ja mõtetega loodu realiseeruma. Kindlasti on väga paljud seda juba pikemat aega kogenud ning osad vahest isegi kasutavad teadlikult loomiseks.
Tavapäraselt elu elades mõtteid mõeldes ja sõnu öeldes Sa ei kahtlegi nende autentsuses. Sa ei tulegi selle peale. Hakates tahtega looma haarab Sind ebakindlus ja kahtlemine. Et viimastest vabaneda on hea, kui harjutad neutraalsust, hetkes ehk kohalolus olemist aga ka enda teadvustamist Vaimolendina enda kehas.
Jõudes tagasi vihma loomiseni, siis avaldati teavet infona vihma veel mitte niipea saabumist. Mul polnud sisemist kutset midagi looma hakata, loitsima ega kanaldama, vaid olles hetke teadlikkuses sain teabe, et lahendus tuleb õige pea. Sisetunne ütles, et nii see jääda ei saa ja olin sügavas rahu teadlikkuses. Asi laheneb, vihm tuleb….
Juba järgmise päeva hommikul ärgates oli väline maailm umbses vettimises, sombune taevas, seisev õhk ja ilmateatest avastasin vihmalubaduse, mida veel eelmise päeva õhtul seal ei kuvatud. Sisetunne, aimdus, kanaldamine…. Kuulates enda sisemist taju, saad olla teadlikkuses lahenduste kulgemises olukorda,
Sinu ellu, maailma ja suudad jääda rahu seisundisse, lubades niimoodi tulla sellel, mis on Sulle aga ka maailmale ja teistele inimestele heaoluks või parimaks lahenduse variandiks.
Muretsedes, punnitades luua, palvetades annad ära enda tegeliku Looja Olemuse jõu ja väe ning madaldad end ühisvälja 3 D maailma sagedusse lubades enda reaalusesse veelgi juurde kannatusi ja allatõmbavat.
Tuli vimasadu, paduvihmana, maailm sai puhtaks ja uueks. Inimese sisemusse said tulla uued hingamised puhast energiat. Elu Sind ümbritsevas maailmas on täielikult muutunud, reaalsus on teisenenud, miski pole enam endine.
On tunda uut, värskete energiavibrtasioonide voogamist laienedes areaalis, haarates rohkemat tasapinnalist ulatust nii horisontaalis, kui vertikaalis aga ka inimeste siseuniversumis.
Sinu südame teadlikkus tasapisi ärkab. Südame püha ruum saab oma tavapäraseks teadlikuks kohaks Sinu sisemuses nagu juhtimiskeskuseks Sinu sisemisele Minale.
Sinu teadlikkus taastub ja tõuseb taas Mina olen Mina tedlikusesse hakates teadvustama end Looja Vaimuna. Loojana. Oled Universumi miniatuurne kujund maises plaanis omades samu omadusi, võimeid, teadmisi. See kõik hakkab Sinus tasapisi, kelles kiiremini, kelles aeglasemalt aga mõnes inimeses üldse mitte, avanema ja Sinu tegelikuks reaaluseks ilmnema.
Hakkad üha rohkemalt, igal hetkel olema vaikuses, sisemises teadlikkuses, kohalolus iseendas ja iseendaga. Mida rohkemalt on Sinus teadlikkust endast, mida rohkemas rahu ja tasakaaluseisundis vibreerid, seda rohkemalt on see ka Sinu välise maailma reaalsuseks. Mis on Sinus, see on maailmas. Ja vastupidi. Mis on maailmas, see saab olema Sinu reaaluseks.
Imelist loomispotensiaali, iseendateadlikkuse avanemist ja oma elu reaalsuse teadlikku kujundamist. Päikselist ja rõõmuderohket suveaega Sulle armas Imeline valguseolend.