Andestan iseendale selle eest, et olen lasknud endal kõike seda kogeda!
 Andestan iseendale selle eest, et olen lubanud endaga nii käituda!
 Andestan iseendale, et seda endaga olen kaasas kandnud!

Kõik on üks suur EGO mäng. Meil pole kellelegi midagi andestada ega ka endale, vaid tänulik olla saadud kogemuse eest.
Tuleme siia maailma vabal tahtel kõike kogema ning nendega, keda arvame meile liiga teinud olevat on kokkulepe, et saada vastav kogemus.
Maakeral elu on illusioon, mäng, matrix ja hingefragmedid inkarneeruvad siia rõõmuga maises tasandis kogema, mida hingereservuaaris, ehk päritolukohas pole võimalik. Mingi antud kogemus on kogemusena salvestatud ning kogeda uuesti vajadus ammendunud.
Tänulikkuses ja armastuses olles lood enda ellu juurde tänulikolemist ning rohkemaid armastuses kogemisi, sest tõstad nende emotsioonidega enda vibratsioone aga koos nendega teadlikkuse tasandit.
Jõudes Looja vaimu, ehk Mina olen Mina teadlikkusesse oled suuteline elu nägema suures plaanis, tões – seni aga läbi illusiooniprisma, mis loodud 3D Matrix maailmale, ja see maailm toitub Sinu emotsioonidest. Süsteem, kus Sind juhivad programmid ja ettekirjutused ning oled võimeline nägema vaid piiratult …. Andestad endale, et tulid siia maailma seda kogema, mida tegelikult teisega enne sündimist kokku leppisid ja andestad teisele, et ta Sulle seda, mida kokku leppisite tuli tegema?
Tõustes 4 D teadlikkusesse kaob kogu minevikus olnu vabastamise vajadus, sest hakkad elama olnust kõrgemal ajajoonel ning vanad kogemused kustutatakse tähtsuselt ja 4D ei tööta enam destruktiivne suguvõsa karma – uues Matrix väljas neid enam pole.
Seega võti on vibratsioonide tõstmine, et suuta liikuda kõrgemasse teadlikkusesse, 4D ja lõpuks ka 5D tingimusteta armastuse tasandisse ning hakata elama südame teadlikkuses.
Seni aga jah, elad vanas 3D tasandi piirngulises illusioonifilmis ja Sinu tõde ongi andestamine endale ja teistele ja egoteadvusega, ehk mõistusega läbirääkimiste pidamine ning paljud muud hetkel aktuaalsed meetodid.
Aga alati on valikuvõimalus ja Sul piisab vaid teha otsus liikuda uude ning Sind aidatakse vibratsioonides tõusmisel ning elama asumisel oma Hingeteadlikkuse läbi. Otsusta 
Valgust ja armastust,
Marge Valgusekanal