Energiad meie ümber on pidevas muutuses olnud juba aastaid. Selle suvise pööripäevaga avanesid Sa veelgi võimsamale energia sageduse tasandile ja uutele energiatele.
Ehk siis sisenesid kõikvõimalikkuse ajatsooni. Kõik saab olema nii nagu Sina otsustad. Otsuseid teed aga mõtete, alateadvuses olevate infomustritega ja enda teadlikkusele vastavalt.
Et Sinu elus toimuv oleks hea, tore, eduline, meeldiv, rõõmus, õnnes, külluses voolav, anna endast ära kõik vana, raske, kõik mis Sind selles elu enam ei teeni ja ole avatud enamale armastavale, heale ja tänulikkuses olemisele.
Lihtsalt otsusta, taotle ja kinnita enda sõnadega, et saadad need minema nagu hologrammid või nagu laevukesed voolaval jõel. Usaldades, et sõna on energia ja et kõik toimub hetkeliselt.
Regulaarselt nõnda toimides, märkad endalegi ootamatult, et Sinu enesetunne on teistsugune ja maailm Sinu ümber koos kõige toimuvaga muutub ehk Sinu reaalsus teiseneb.
Ma polnud tükk aega postitanud kanaldusi ega mõtisklusi, sest olen tajunud vajadust lihtsalt olla, olla iseendaga, olla eemal ühisväljast nii palju, kui see on võimalik.
Ühisväljas on praegu erinevad energiad, millega tuleb kohaneda. Teisisõnu tuleb leida omale oma tee ja väljund maailmas, milles elada.
Olles igapäevaselt neutraalsuses, positiivsuses, tänulikkuses, teadlikkuses; tõstad end sageduse tasandis ja lood endale uue reaalsuse, mida kogeda. Oled siis läbipaistev ja nähtamatu madalatele energiatele, madalsageduslikule reaalsusele.
Jah, Sinu ümber olevas ühisväljas on hakanud eksisteerima erinevad reaalsused. Nii palju on individuaalselt iga inimese teadlikkus muutunud – kellel avardunud, kellel aga koondunud tagasi või jäänud samaks 3D maailma tajumistesse ja teadvusesse.
Kõigil inimhingedel on õigus omale valikule isegi, kui see on toimunud läbi eksitamiste.
Maailmas meie ümber, milles elame toimuks nagu tulirelvadeta sõda, kus võetakse madalsageduslike energiate haardesse läbi hirmutamise ja eksitava info levitamiste suur hulk inimhingi. Osasid neist päästetakse tänu valgustöötajate võimele kontakteeruda puhta Algse Valguse tasanditega.
Õnneks on juba realiseerunud uus reaalsus, milles elab suur hulk valgusteadlikke inimhingi. Nad pole veel koondunud teadlikult kogukondadesse aga läbi aastate toimub ka see, sest ühises väljas on suurem jõud ja vägi ning ühendav valgusteadlikkus.
Praegu on paljud inimhinged veel mõjutatud nii egoteadvusest, kui ka eri dimensioonilistes tasandites asuvate olendite abistavate energia poolt. Inimene aga on ise Looja Läte ehk Universumi Algse Valguse kanal igal hetkel juba alates sünnimomendist, rääkimata päritolulisest eksistentsiaaltasandist.
Sinu ülesanne praegusel üleminekulisel ajaperioodil ongi leida üles ja ühilduda iseenda valgusteadlikkusega, mõistmaks enda valgus – ehk Looja olemust. Siis ühined Sa Universumi infopangaga, avardub südame teadlikkus ja avardud kõigesse ja kõigisse, samas olles Sina ise edasi. Kõike seda kõrgemas sageduse tasandis, laskmata end mõjutada madalsagedusliku reaalsuse enegiatel. Sa lihtsalt oled ühelt poolt nähtamatu – läbipaistev nende madalate energiate suhtes, teisalt liigud neist sageduste energiatest läbi nagu tuuleõhk.
Kuni lõpuks Sa ei pea enam liikuma oma teadvusega kõrgemasse tasandisse vaid Universumi Algse Valguse sageduse tasand laskub Sinu ümber hakates olema maakera tasandil Sinu reaalsuseks. Seni oled pidanud mediteerima või taotlusega liikuma üles Algallikasse, et kasvõi mõne hetkegi kogeda kõrgsageduslikke valguse energiaid. Nüüd saab see aina rohkematele võimalikuks igapäevase reaalsusena.
Sa ei hakka enam tundma ümbritseva maailma, inimeste madalsageduslikke ebakõlalisi energiaid, vaid Sa tajud, näed neid nagu filtri tagant või kõrgemalt, nagu päike vaataks maa peale. Näed, paistad nende peale, naeratad, lased neil olla, mõistad nende arengulist tasandit.
Hakkad aina enam, iga päev ja igal hetkel, olema avatud valguse energiatele. Oledki see valgus ja armastus, mis on Kõiksus ja kõik, mis olemas on.
Oled vaimolevus, maises maailmas, kes omab keha ja haldab keha, milles on, täielikult, igal tasandil, ja igas aspektis – keha allub vaimule. Keha oma egoteadvusega ei saa domineerida, sest vaim on iseenda valgusteadlikkuses.
Ma armastan Sind.
Ma õnnistan Sind.
Ma tänan Sind.
Marge Karu