Lihtsalt niisama pole mitte midagi. Lihtsalt. Nii harjumuslik on öelda, et ma lihtsalt räägin. Lihtsalt rääkimist pole! Kui Sa midagi mõtled või välja ütled, siis see kõik on juba olemas. Mõeldes on peenmaterjaalsel tasandil olemas, välja öeldes materjaalsel. Energiapilveke hõljub Sinu juures ja olles piisavalt täitunud hakkab materialiseeruma füüsilisse plaani, mingiks olukorraks või terviseprobleemiks. Sa ise lood selle, lihtsalt. Lihtsalt mõistmata, et iga Sinu sõna, mõte ja otsus – valik loovad. Sina oled selle looja.

Kes tahab, et oled selllises uskumises, et Sa lihtsalt räägid? See on egoteadvus. Sind eksitav ja ärapettev, et looksid madalat ja rasket oma ellu. Lood, kui Sa midagi mõtled ja välja ütled, siis sa lood. “Lihtsalt” sõnaga teed omale petukat – elama tuleb õppida läbi südame, läbi hinge kõrgema mina, sest igasugused arvustamised, võrdlemised, kahtlemised, lihtsalt rääkimised on egoteadvusest. Sinu olemus sinu sees, ehk Sinu kehas olev vaimolevus, tema on teadlikkuses ja rahu – tasakaalu seisundis. Kui tahad midagi saada või kogeda, kuid see ei täitu, siis oled madalas matrix süsteemis aga luua saad vaid kõrgemas teadlikkuses, vertikaalelu ajajoonel teadvustades end Looja olevusena.
Üks elumõtte on jääda ausaks ja eelkõige iseenda suhtes. Jääda ausaks ja mitte end ära petta selle lihtsalt sõnaga. Jää ausaks ja vaata enda sisse ja tunnista, et oled enda emotsionaalsete energiate mõju all, ehk need emotsionaalsed negatiivseid emotsioone loob egoteadvus ehk mõistus. Kuidas pääseda sellest on tõsta enda sagedust, kasvõi tahtega ja teadvustada, et medalil on alati kaks poolt ja Sul on alati võimalus valida kumma poole Sa valid, kas positiivse või negatiivse. Arvamus, et Sul pole valikut, see on ka petekas. Alati on valik ja lahendused. Tuleb teha vaid otsus. Tõstes end sageduses näed neid valikuid ja pooli, vähemalt lihtsamalt. Elus tuleb alati edasi liiikuda, mitte jääda kinni vabanadesse mustritesse aga ka see on valik. Jäädes toppama on ka valik. Jää ausaks ja vaata enda sisse, leia see asjaolu, emotsioon või koht, mis on Sind toppama pannud ja leia see ja lahenda see, et saada edasi liikuda ning elada iseenda imelist elu. Seda mõtestatud elu, mida oled tulnud elama.
Teine sõnum ebakindlus. Ebakindlus, et kui ma enda eest seisan järsku olen siis vale, järsku ma pole piisav, järsku ma ei vääri paremat. Võib olla olen ma halb, kui pole teise inimese meele järgi, kui ei teeni tema soove. Võib olla… Ebakindlus elada, ebakindlus enda postistioonis olemises, enda väärtuslikkuses ja läbi selle enda isiklikku elu mitte elamine, iseennast mitte armastamine. Sel juhul ei armasta Sind keegi ja kasutavad Sind ära igal võimalusel. Kui Sa siis ühel hetkel keeldud temale heaolu looma, siis satud rünnaku ja viha alla aga jäädes rahusse ja kindlaks iseendale jääb domineerija jõuetuks, abituks. Jäädes Sinult saadava energiata hakkab ta perekonna ringis otsima uut ohvrit, kellelt energiat saada. Sellises kooselu vormis domineeriv inimene ei oska ega tahagi ise energiat toota, vaid kergem on saada seda teiselt. Astu sellest mustrist välja, stoiliselt sõnastades oma nägemust ja soove ning muidugi ka siin tuleb enda sagedust tõsta, sest siis ei saa domineeriv Sind enam kätte ega suuda Sind mõjutada mitte millegagi.
Valgust ja armastust,
Marge Valgusekanal