Reiki koolkondi on palju, igaüks neist omab individuaalset ja omapärast lähenemist Reiki õpetamisele. Erinevad on pühitsuste läbiviimise käigud, käteasendid seansi läbiviimiseks, Reiki sümbolite arv, kursustel õpetamisele kuluv aeg, kursuste maksumused, Reikis kasutatavad meetodid lihtsustamaks ja kiirendamaks tervenemise protsesse, jpm.

Vaatamata erinevustele ei saa ükski Reiki koolkond väita, et just nende poolt välja töötatud ja praktiseeritavad Reiki õpetamise meetodid on ainuõiged!

Reiki on Universaalne Elujõu energia, mis pärineb Algallikast ja omab teadvust, olles intelligentne energia. See energia on hoomamatu, mõõtmatu ja ammendamatu, samas kättesaadav igale soovijale ja huvilisele nagu päikegi, mis tõuseb igal hommikul iga inimese hüvanguks.

“Oleme juba Veevalaja ajastus, milles pole piiranguid ega klausleid – on vaid vabadus kõiges ning inimese oma vaba tahe ja valik.”

Tegeledes Reikiga 13. – s aasta, oman praktikat ja kogemusi, mille alusel võin väita, et ei lühema ega pikema ajaperioodi, samuti ei suurema ega väiksema tasu eest ei ole võimalik saada konkreetseid teadmisi ja oskusi Reikis. Kõik oleneb inimese individuaalsusest, valmidusest vaimsel teel edasi liikuda, antud ajahetke arengu tasandist ning igal on oma kiirus ja erinevad võimed ning võimalused. Seega pole ei aeg ega raha määravad piisavate oskuste ja kvalifikatsiooni saamiseks!

Inimesed on väga erinevad ning kõigile ei sobi Reiki kursustel teha pikemaid Reiki seansse, või Reiki kaugtervendusi. Need ei taga ka käte tundlikkuse saavutamist ega praktilise oskuse täielikku omandamist. Enamus inimesi vajab aega ja privaatset ning individuaalset tutvumisaega Reiki energiaga, mõistmaks mis tomub seansi ajal nii nende kätes, kui käte all. Reiki kiirendab ja võimendab energiate liikumist ja seetõttu vajatakse aega kohanemiseks uute energiatega.

Minu juurde on nende 13 aasta jooksul juhtunud inimesi teistest Reiki liinidest, kes on peale Reiki kursust tundnud end ebameeldivalt ja segaduses. Kätes energia liikumist tunnetamata, palutakse kinnitust Reiki kanaliks olemisest.

Järgnev on soovitus, mitte reegel, sest me kõik oleme erinevad ja vaimsel teel areng toimub igal inimesel ise kiirusega.

Peale Reiki I astme kursuse läbimist on hea tegeleda 21 päeva esialgu enesega või ka oma lähedastega, sest laste ja abikaasaga on inimene nagunii energianiitidega ühenduses. Võõrastega alles siis, kui Reiki kanal on stabiliseerinud, teadlikkus seansi ajal toimuvast saavutatud, käte tundlikkus väljendunud. Mikao Usui mediteeris Kuramaa mäel saades 21. päeval Taevastelt jõududelt pühitsuse ja kõik teadmised Reiki, kui energiatega tervendamise universaalse meetodi kohta ning kolm Reiki sümbolit kaugtervenduseks ja võimenduseks. Ka tänapäeval paljud pühitsuse läbinud täheldavad 21 päeva möödudes justkui tasakaalustumist ja harmoniseerumist. Peale Reiki pühitsuse saamist on inimese Reiki kanal nagu peenike niit, mis iga päevaga hakkab laienema, kuni lõpuks võib see kanal olla nagu brožektor Kõiksusesse.

Selles Reiki liinis on enese arendamise ja tunnetamise võimaluseks regulaarsed, kahe nädala järgselt toimuvad Reiki praktikad. Neil praktikatel toimub lisaks Reiki edastamisele uute meettodite õppimine nii Reikis, kui energiaravis, lühemad või pikemad meditatsioonid, Reiki ühistervenduse saatmine nii abivajajatele, kui maailmale, jpm.

Need kõik kokkuvõttes aitavad Reiki praktikut isikliku arengu teel edasi liikuda, andes mõitsmist ja kindlustunnet oma tegevuses ning veelgi selgemalt tunnetada energiaid üldises mõistes!

Reiki Mercari liinis on pühitsused ja Reiki õpetamise meetodid välja töötatud Tallinna Reiki Mercari ühingus ning edukalt kasutusel juba 25 aastat! Lisaks on selles liinis kasutusel üle 50 Reiki sümboli, välja töötatud suguvõsas või põlvkondade viisi korduvate probleemide – haiguste tervenduseks IMA meetod, karma tervendamise meetodid Reiki kiire abil, emotsioonide ja eluaastate, sünnimomendi, eostamise momendi, kõhusoleku aja tervenduse meetodid, Mercari sümboliga eelmistesse eludesse tervenduseks liikumine, jpm.

Koostatud on Reiki Meistri eetika, mille üks alapunkt juhib tähelepanu Reiki Meistri tunnusele, millises ta mõistab, et tervendamistöös ei eksisteeri konkurentsi ning et iga inimene väärib oma tervendajat ja õpetajat.