• Inimene, kes ennast on unustanud.

• Inimene, kes võtab vastu Elu kõigis tema ajalikes muutustes, mõistes, et nii see peabki olema.

• Inimene, kelle ainus hinnang on :“väga hea!“

• Inimene, kes teab, et iga vastutulija on Jumal temale lähetatud ja kui Reiki Meistri poole abipalvega pöördutakse, tähendab see, et ta on võimaline aitama, tulemusest hoolimata.

• Inimene, kes mõistab, et Jumal saadab talle keerukuselt selliseid ülesandeid, mida ta on võimaline lahendama. See sõltub Reiki Meistri informatiivsest ja energeetilisest ettevalmistusest.

• Inimene, kelle tegevus jätab hinge kindlustunne – ta on teinud kõik, mida suutis.

• Inimene, kes täidab tervendaja ja õptaja ülesannet, sidumata end tulemusega ning vältides oma oskuslikkuse ja jõu esile tõstmist.

• Inimene, kes valdab sügavamat mõistmist, et Reiki – see pole jõud vaid tervendav Armastus,
mõistmine, kaastunde ja abi.

• Inimene, kes mõistab, et iga protsess, olgu see siis tervenemine või eluline situatsioon, areneb oma
kiirusega, vastavalt inimese, suguvõsa, elukohariigi karmale. Seetõttu omab ta kannatlikkust jälgida, suunata, tervendada, kuid mitte tagant sundida või püüda mõjutada. Ta juhindub kahest tõesti:

• Igaühel on õigus eksida ning tõeliseks osutub ainult isiklik kogemus.

• Silmas peetakse olukorda, kus Meister näeb, et inimene liigub põikpäiselt kannatuse suunad kedagi
kuulamata. Siis on põhjust ära oodata, kuis olukorrad ise peatavad „oma saatuse proovilepanija“ ning
siis ta on suuteline kas või pisut kuulama ning abi vastu võtma.

• Me ei tea loo lõppu.

• Tõde, mis kutsub mitte tegema ennatlikke järeldusi ning jääma erapooletuks konfliktis, ehk mõistma,
mida Elu tahab meile näidata erinevatelt mõistmise tasanditelt maiste tegevuste vaatepunktist, moraalsete seaduste, vaimse arengu ja inimese teenimise aspektist.

• Inimene, kes teab ja mõistab, et kannatus ergutab vaimset arengust ning vaatleb igasugust valu kui
Suurt Võimalust enesetunnetamiseks ja enesetäiustumiseks.

• Inimene, kes teab, et Reiki ja vägivald on ühitamatud.

• Inimene, kes oskab loobuda.

• Loobuda laiemas tähenduses. Mitte anda kiusatusele järele, tähendab samuti loobumist. Oskus olla
mitte kellegi soovide lõa otsas, jääda iseendaks.

• Inimene, kes teab, et tervendamise töös ei eksisteeri konkurentsi ning mõistab, et iga inimene väärib
oma tervendajat ja õpetajat.

• Inimene, kes on õppinud eristama, millal õpilane või patsient vajab tõeliselt abi või millal üritab oma
vastutust õpetaja õlule veeretada.

• Inimene, kes ei võta vastu otsuseid oma õpilaste ja patsientide eest, vaid aitab neil teha väärilist valikut.

• Inimene, kes oma tegevuse ja sõnadega ei aseta õpilast või patsienti sõltuvusse endast, oma abist,
õpetusest või teenustest.

• Inimene, kes teab, et igal inimesel on oma kiirus – tervenemise, vaimse arengu ja mõistmise kiirus,
mis ei sõltu ainutl temast endast. See on seotud õpilase ja patsiendi karmalise nägemisoskusega, karmavõlgadega, maailmavaatega ja kasvatusega, sotsiaalse ja professionaalse ümbrusega.

• Inimene, kes mõistab, et valguse ja pimeduse vaheline piir on illusoorne ja peen, mistõttu ta pidevalt
kontrollib oma tegusid, et mitte võimaldada uhkusel, vägivallal ja ahnitsemisel ligineda. Kuid seejuures on tal samuti õigus eksimusteks, ta ei karda vigu teha ega hiljem neid tunnistada ja parandana.

• Inimene, kes püüdleb terviklikkuse suunas: räägib, mõtleb ja toimib ühtemoodi, kuna ta teab, et siirus
on vaimsuse mõõdupuu.

• Inimene, kes teeb kõik, et saavutada sisemine vabadus oma eluülesande ja vaimse missiooni täitmiseks.