Sõnum Sulle armas hing on, et igal ajahetkel, igal hommikul ärgates saad kinnitada endale, et Sinu reaalsuses, Sinus on vaid armastus ja lood oma elu läbi iseenda valgusteadlikkuse Sulle heaolu, armastust veelgi rohkem kogeda võimaldavat.

Usalda, et elad kõikvõimalikkuses, sest millele keskendud, milliseid mõtteid mõtled ja sõnu ütled, sellega lood enda reaalsust. Reaalust saad luua positiivet aga siis, kui Sinus on vastavad energiaalged. Viimasid loovad reageeringud ja nende läbi endasse kogutud emotsioonid.
Seega kinnita endale igal päeval, et olen teadlik ja tähelepanus igast reageeringust, aistingust, mõtetest ja väljaöeldud sõnadest. Olles neutraalne vaatleja, lubad enda sisemusse uusi energiaid aiadates end sismusel muutuda ning hakkad olema teadlikkuses igast oma regaeeringust, suudad olla vaatleja, vabaneda ebameeldivatest kogemistest ja tead, et väline maailm on vaid peegeldus.
Usalda, et just Sina ise saad luua omale imelised peegeldused välisest.