Jagan rõõmuga tagasisidet saadud Valgustervenduse online kursuse läbinult

Valgustervenduse kursus kätkeb endas arusaamist, tundmust ja kogemust avardavaid teadmisi nii maailmast meie ümber, kui ka meie sees. Kursus on hästi järgitav, sest teemad on ilusasti ülesehitatud ja süstematiseeritud, teooria vaheldub harjutustega ja lõpeb praktikaga. Praktika oli tunnetusliku poole pealt heas mõttes igati üllatuslik. Tänu kursusele tekib hoolimata kiirest elutempost ellu helgust ja valgust igasse päeva järjest rohkem juurde nii enda sees, kui ka ümber ning teadlikkus, kuidas sellele ise kaasa aidata, tõuseb oluliselt. Hea on vahetevahel meenutada üleskerkinud mõtteid, läbida uuesti harjutusi ja praktiseerida meetodeid kirjalikest materjalidest või videost. Tänades, Häli

Suur tänu Sulle

Olen tänulik oma missiiooni eest aidata neid, kes selleks hinges kutset tunnevad, rohkemale enese usaldamisele, armastuse teadvustamisele ja Mina teadlikkuse reaalsusele.
Valgustervenduse kursuse mõte sündis üle kümne aasta tagasi aga sai teoks 2020 aastal, sest just siis hakkas olema imelisi teadvustamisi enda valguseolemusest mitmetel minu Reiki praktikutel. Ja just nemad andsid hoo sisse uue kursuse materjalide väljatöötamisele ja valgusega tervendamise meetodite konspektiks kokku koondamisele.
Suur, suur tänulikkus kogu minu südamest