Valgustumine, mida oodatakse ja mille poole vaimus/vaimsuses püüeldakse on minu nägemuse järgi teadlikuks saamine iseenda Looja Olemusest. Selle täielik teadvustamine. Olemine selles”Ma olen see, kes Ma olen” teadlikkuses. Tajumine end oma elu loojana iga oma mõtte ja sõnaga. Tegelikkuses ka, loomine, ja vastutamine omas loomises. Suutmine jälgida oma elus toimuvat, mitte ühinedes mitte millegiga, vaid olla neutraalne kõrvaltvaataja. Mõistmine, et kõik väline on, kas Sinu sisemuse peegeldus või välisest ühisväljast tulenev manipulatsioon. Mõistes eelnevat suudad jääda hetke teadlikkusesse, reageerimata ja kaasa minemata välisest pärinevaga.

Mõistes, et iga eelnenud eluhetk on möödanik, olnud, läinud. Seda pole enam. See on möödas. Pole vajadust seda endaga kaasas kanda, vaid tunnetada läbi need kogemusteibad, mis nendega kaasusid ja lasta neil minna. Kogetud teavet saad aktsepteerida ja öelda, et nüüd oled teadlik ja rohkem pole vaja kogeda. Sinu hetke reaalsuses on kõik hästi. Kes Sinus eelpool kirjeldatu teostamisel vahele segab, on Sinu mõistus ehk egoteadvus.
Viimane on 3 D maailma tööriist, et toota ühisvälja toidet madala ja negatiivse näol. Kui tahad aru saada, kus hetkel asud, kas 3 D või 4 D või veel kõrgemas teadlikkuses, siis vaata, mis Su elus on reaalselt toimumas. Kuidas millelegi reageerid, millised emotsioonid mõllavad erinevates elu tahkudes, kuidas arvad teistest inimestest ja olukorrast maailmas, millised väärtushinnangud on Sul iseenda kohta….
Mõistuse, ehk egoteadvuse üle saad valitsevaks, kui oled kõrgemas teadlikkuses. Või igapäevase eneseanalüüsi ja harjutuste abil suudad ta suunata kõrvaltvaatajaks ning baseerud tavaelus enda sisemise Mina olemuselt tulevale.
Eelnevalt väljatoodud kinnistumised aga ka vanad valusad asjaolud on nagu ankrud või pommid, mis ei lase Sul olla hetke teadlikkuses iseenda elu loojana.
Siin on kaks teed abivõtetena. Sa kas töötad igapäevaselt enda vibratsioonide tõstmisega, et suuta tõusta ja olla kõrgemas sageduse tasandis, ning mitte ühineda vanade infoväljadega.
Selline võimekus ja võimalus toodi Looja Lättest inimesele alla juba 2019 aastalõpu portaali läbimisel. Samas jäeti inimesel vaba valik, mis oleneb jällegi teadlikkuse tasandist, milles ta hetkel on.
Või siis tegeleda igapäevaselt vanade eluseikade valusate ankrute ja pommide vabastamisega. Viimane pole aga hetke reaalsuses enam inimesele heaolu loov, sest viibides pidevalt minevikus toimunu vabastamiseprotsessides, tood selle tegelikult hetke reaalsusesse, ehk olevikku. Olevikus aga lood tulevikku, ehk järgmiste hetkede reaalsust. Millist hetke elu Sa soovid? Rõõmsat ja õnnelikku või kurba ja õnnetut? Kui Sul on vanu valusaid mälestusi, siis püüa vaadata neile, kui kogetud asjadele ja mõista, mida Sa oled selle läbi kogenud. Mõista, et need olid Sul omal valitud selles elus kogemiseks aga nüüd oled need ära kogenud.
Seepärast olengi ka varasemates postitustes kirjutanud, et maailm on illusoorne mäng ja et Sina oled tegelikult ise selle “mängu” juht.
Kui jõuad selle mõistmiseni, siis võidki lugeda end “Valgustunuks”. Kui aga seada teksti lugedes tekib sisemusse protest ja leppimatus, siis on veel tee selleni käia.
Maailm meie ümber on muutumises juba aastaid ja see on loonud ka automaatse ja loomulikul teel inimesest mittevajaliku ja vana lahustumise. Me kuuleme igal päevalpäikesepursetest, Schumani resonantsi tõusust ja Maa magnetteljesuuna pöördumisest. Need kõik on nagu abivõtted, mille kaudu inimese teadlikkust, energiakehasid ja sisemuses oleva emotsioonide pagasit puhastades transformeeritakse. Vanad valud voolavad välja koos hetke emotsionaalse aistingu väljumisega, sooviga olla voodis, suutmata end liigutada, tung olla looduses ja tajuda eri tundeid, põhjuseta nutu – või rõõmuhoogudena, terviseprobleemide üleskerkimisega ja nende järsku kadumisega, mõistmisega elumuutuste tegemise järgi tööasjades või suhetes, jne. Tasa ja targu, osalt pehmelt aga osalt raputavalt toimuvad viimastes viimastel aastatel aina intensiivsemalt sellised vabanemiseprotsessid.
Sul tuleb lubada endal olla. Iseendana, iseendas ja hetke teadvustades. Teades, mida oma elus tahad ja kes oled ning et Sina oled iseenda jaoks kõige olulisem. Kõik algab Sinu sisemusest ja baseerub emotsioonidel. Oled viimaste jälgija ja haldaja või nende mängukann? Sina otsustad. Sina teed valikuid. See on Sinu ainuisikuline ja ainulaadne elu, mille oled loonud ja lood igahetkeliselt ise.
Osaliselt ongi ka see postitus – kanaldus ajendatud klienditööde asjaoludest ja sõnumitest.
Olen Sinu jaoks olemas, kui vajad energiates korrastamist, vanast vabaneda, minevikus muutuseid teha, et olla hetke elus heaolus, juhendamist uude üleminekule või muudes Sind Su hetke elus häiriva põhjustes selgust ja lahenemist saada.
Valgust ja armastust,
Marge Valgusekanal