Olen Sulle südamest tänulik usalduse ja Sinu olemasolemise eest minu maailmas!
Olen tänulik igale meditatsiooni või kanalduse kuulajale!
Üritan läbi oma loomingu avardada iga indiviidi teadvust ja ergastada tema ühenduses olemist otse Algallikasse, aitamaks tal mõista oma tegelikku jõudu ja väge ning Looja olemust!

Olen jagaja, kanaldaja, abistaja energiates korrastumises.
Teostan puhastusi – korrastusi inimesele, kodule, kontorile võõrastest negatiivsetest energiatest ja olenditest.
Kuna meditatsioonid on toimunud ja salvestatud meditatsioonipraktikatel, siis võib neis kostuda mõni prõks, sahin, või muu kribin. Aga võib esineda ka sõnavääratusi, sest meditatsioonid pole ette valmistatud, vaid loodud kohapeal kanaldustena. Suur tänu Sulle mõistmise eest!
Minu Youtube’i meditatsioonid ja harjutused on Sinu jaoks sisse loetud ja üles laetud igapäevaseks kasutamiseks! Esimesed neist said loodud mulle lähedaste inimeste ja ka klientide palvel abivõtete järele iseenda heaolu loomiseks erinevates asjaoludes!
Minu youtube üleslaetud meditatsioonide ja harjutusi saad kuulata:
Valgusteadlikkuse inspiratsioonikaarte ja Kanaldatud Valguse sõnumid inspiratsioonikaarte saad tellida kodulehe e – poest:
Olen Sinu jaoks olemas
Valgust ja armastust,
Marge