Tänahommikusel ärkamisel haldas minu meeli mitu emotsioonitunnetust. Vaatlesin siis neid, et kust nad pärinevad ja mida mulle öelda tahavad.
Tegelikult inimestena oleme me kõik piisavad ja ma saan sellest täie mõistusega aru, ja seda enam pani mind imestama nende üleskerkimine.
Maailm muutub, sagedus muutub…. Sagedus…. Kindlasti mõni, kes loeb muigab või naerab või osatab selle jutu peale aga see on tema teadlik maailm, milles ta hetkel elab. Ta ei saagi mõista muud, kui seda, milles ta vibreerib. Tema energiavibratsioonid on vastava teadlikkuse tasandil ja tema jaoks muud maailma, õigust, teadlikkust pole olemas. See on analoogselt nagu oleks maja ümber suur tara ja sellest üle ei näe, sest ta ei küüni üle kõrge tara vaatama. Tarast ta üle ei kasva aga tema teadlikkus võib kasvada selleni, et hakkab huvi tundma, mis tara taga on ja otsustab sellesse alguses augu sisse teha ning kui nägemine on ikka veel piiratud, siis maha lõhkuda. Ja nii see areng toimub. Just niimoodi meile omal ajal koolis räägiti ahvist inimeseks arenemist…..


Vägisi ei saa midagi teha, ikka läbi kogemuste ja kogemiste. Igal inimhingel on oma aeg, kiirus arenguks, valikud ja otsused, tema õigus luua oma elu ise.

Mõnikord on lihtsalt vaja kedagi – midagi, kes või mis oleks inimhingele trigeriks arengu kiirendamiseks või siis kiiruse mahavõtmiseks. Kumbki pole hea aga teame, et pole head ega halba. Seega on inimesel teadlikkus, ja läbi selle lubamine oma mõistusel ehk egoteadvusel enda üle valitseda või hoopis olla hingeteadlikkuses.
Milleks? Ikka kogemuste saamiseks. Maakera elutasand on inimese kasvulava. On räägitud Valgustumisest, siis see tähendabki inimese iseenda ülesleidmist, hingega kontaktis olemist ja läbi tema teadlikkuse edasi kulgema hakkamist. Valgustumine on teada saamine iseenda Valgusest, Mina olemuses ja seeläbi iseenda jõust ja väest ning võimsast loomepotensiaalist.
Siis ei hakka Sa mitte meeltega, vaid enda Valguse jõu ja – väega looma – manifesteerima. Siis hakkad ise looma enda elu, keha, tervist ja enda elus toimuvat. Hakkad mõistma, et kõik pärineb Sinu enda sisemusest ja on Sinu enda loodud ning seda mõistes, saad aru, et saad loodut ise kujundada. Rahul mitte olles ümber teha, kustutada aga mis oluline, et ise otsustada, millega ühined ja mida enda ellu lubad ja mida enda “asjaks” teed.

Kust need pärinevad need emotsioonid, mis võivad üles kerkida? Need võivad olla ühisväljast tulevad, Sinu enda vanad lõpuni kogemata emotsioonid, aga ka Sulle nimelt Sinuga manipuleerimiseks saadetud emotsioonienergiad.
Milleks? Kõigil eelmainitud juhtudel ikka madala, negatiivse tasandiga energiate loomiseks. Milleks? Ikka selleks, et mingi kontigent maakeral olevaid energiaolevusi saaks neist toituda. See on nende toidulaud, ja inimene ei teadvustagi, elades nagu üleskeeratud kell, et seda temaga tehakse. Kes juba aimab, see teeb augu tarast läbi ja piilub teisele poole, teiste võimaluste maailma. Kõik kahjuks ei aimagi ja jäävadki vanasse maailamteadlikusesse, sinna tara taha. Aga ka nemad on omamoodi õnnelikud, sest nad ei oska enda teadvuse seisundis muud tahta. Nende jaoks on see õnnelik olemine. Ja see on nende valik, õigus, tõde.
Kes tara lõhuvad ja uude teadlikkuse maailma end ümber seadistavad, neist saavad loojad nagu mustkunstnikud. Hakkad elama teadlikkuses, et maailm on Sinu sees, et Sina oledki maailm, mitte vastupidi. Sa ei ela maailmas, vaid oledki maailm. Selles maailmas on kõik olemas ja Sa mõistad, et Sul pole milleski puudust, vaid Sul polnud teadlikkust “asju” enda ellu lubada, polnud nägemist näha enda sisemuses otsitut või soovitut. Ja siis hakkad välisest maailmast tahtma asju, mis tegelikult Sulle Su elus pole sugugi vajalikud ega ole heaoluks. Ja suur virrvarrvurr läheb lahti igasuguste loovate energiatega loovates asjaoludes, saamata aru, mida lood ja kes oled.

Millest tekivad mittesoovitud emotsioonid, mis oma tegelikkuses on stressi alustalad. Olles sisemises rahus ja tasakaalus ning iseenda Valgusteadlikkuses pole Sinus madalatel emotsioonidel kohta või siis võimutsemise võimalust Sinu reageeringute ja loomise üle. Millega saad seda enda elus ja oma meeltega luua? Olles täitunud igal tasandil püsivalt ja piisava hulga energiaga, pole Sind võimalik alla tõmmata. Sinu energiakeha on juskui anum, kus Sulle vajalik energia ilusti hoiul on nagu anumas. Oled siis jälgija, kohaolus, teadlikkuses. Iga eelolevalt öeldu on õige ja tähendab lõppkokkuvõttes sedasama. Sa ei lase sel juhul endaga manipuleerida, olgu need Sinu enda vanad emotsioonid, mida millalgi kogesid või siis manipulatsiooniks saadetud või ühisväljast tunnetatud emotsioonid. Oled siis teadlik, et kõik on illusioon ja saadetud Sulle, et Sind sageduses ehk energiates alla tõmmata ja olles allpool on Sind neil madala energiaolevustel lihtne enda mõjusfääri tõmmata. Teadvuse tõustes/ muutudes hakkad mõistma, et Sa ei pea hetke elu elades mitte millegiga välisest ühinema, vaid Sinu reaalsuse maailm on Sinu sees ja SEE ON SINU TÕDE.

Räägin siin anumast aga mis on anum? Tedavustamise sellest sain kanaldades infot loomaks inspiratsioonikaarte “Kanaldatud Valguse sõnumid”. Anum on nagu keha energiavälja hoidja, mis hoiab endas Sinu Valguseenergiat. Olles püsivalt täitunud Valgusega, saab anum ehk Sinu energiakeha täita oma eesmärki – hoida enda sees püsivalt ja piisavalt Valguseenergiat, et olla igapäevaselt teadlikkuses enda Valguse Olemusest ning luua seeläbi endale elu heaolus ja külluses.

Mis aitab? Mis loovad Sulle piisava energia Sinu anumasse? Kui Sinu energiavälja hoidja ehk anum on energiast täitunud, siis pole seda võimalik madalal Sind mõjutada. Sul tuleb igapäevaselt hoolitseda enda “anuma” täitunud olemise eest. Millega? Sellega, mis toidab Sinu hinge ja loob Sulle tervisest pakatava keha, ehk hingekodu ning mille läbi saab Sinu vaimuleteadlikkuses avardumise võimalikkuse. Ikka elustiil, hingamine, toitumine liikumine aga kõige olulisemalt MÕTLEMINE.

Mõtlemise alla käib kõik mentaalne, emotsionaalne, tunnetuslik, tajutav, teadvustatav….Mõte on energia peenmaailmas, väljaöeldud sõna juba mateeria ilming. Samas tea, et mõlemaid saab ümber teha, muuta, tühistada….
Olles Valgusteadlikkuses oled armastuse jõus ja väes ning Sul pole vaja endale kaitseid luua ega kellegiga võidelda, sest valgushing areneb tänu valguse ja armastuse teadvustamisele aga seeläbi läbi nende endale heaolu reaalsuse loomisele.
Seni aga saad enda teadlikkuses edasiliikumiseks abivõteteks kasutada välist abi inimeste näol, kes edastavad kõrgemale liikumise abivõtteid, olgu need kursused, teraapiaseansid või muud praktikad. Tavaliselt on need inimesed, kes on juba läbinud erinevad tõusmise etapid ja kel pole hirmu enam välisest pärineva tajumise ees.

Kui tunnetad kutset, saad kasutada kristalle, inspiratsioonikaarte, vaimsete teemade raamatuid, meditatsioone, looduses viibimist, kõrgsageduse hertzidega muusikat…. Tunneta, mille poole hetkel Sinu sisemuses tõmmet on ja just see ongi hetkel Sinu jaoks õige ja seeläbi ka abistav. Usalda, sest pole valet, vaid on Sinu hetke teadlikkusele vastav maailm ja selles olev.
Olles teadlik iseendast, saad kõigist neist vaheetappidest oma sisemise Mina toetusel läbi minna, kogedes, tajudes erinevaid üleskerkimise ja mõjutamata üritamisi aga ka neist tulenevat, jäädes hetke – ja iseenda teadlikusesse ning olles iseenda elu juht ja valitseja, oma tegelikus valguse jõus ja – väes. Loojana….