Juba pikemalt pole saanud kõiki kliendisõnumeid postitada. Püüan siia mitmed kokku tuua ja lahti seletada.
Esmane sõnum on ikka mõtlemine ja rääkimine. Iga Sinu sõna ja mõte loovad. Seni, kui seda sügavuti ei mõista, siis lood seda, mida hetke teadlikkusega suudad mõelda ja välja öelda. Mõistes seda saad hakata omi mõtteid ja sõnu jälgima, analüüsima ja teadlikult valikuid tegema. Otsusta seda ja Universum loob Sulle selleks suutlikkuse, sest Sina oled Looja Olevus ja Universumi peegeldus maises plaanis. Sinu otsusel on jõud ja vägi taga. Usalda! Kui Sa pole rahul sellega, mida enda elus – maailmas näed ja koged, siis vaata endasse, millist reaalsust Sa ise omade mõtetega ja sõnadega lood. Otsime alati esimese asjana välisest maailmast needjaid ja halvasti mõtlejaid aga enda potensiaali asjade käigus unustame ära.
Siis üks varasem sõnum oli süsteemi kuuluvus. Ükskõik, millisesse gruppi, ühingusse, koolkonda, vm. Sa liitunud pole,omad sinna ühendusniidid ja toimub energiates ühtsustumine. Jagad sinna oma energiat ja ühtlustud nonde energiatega. Mõneti oled nagu mullis. Tahad kõrgemale või mujale lennata aga ei saa, sest oled justkui ankrus – nagu kettidega ankrud või pommid on Sinu küljes. Oled selle süsteemi osa. Maailma liikudes sageduses kõrgemale, kuulumine süsteemi hoiab Sind kinni selles tasandis, milles süsteem ega lase uuega kaasa minna. Läbi kliendi tuligi sõnum, et kuhuiganes süsteemi Sa ei kuulu, on hetke energiates Sinu jaoks parem neist väljuda. Ja ka seda saad oma otsusega.
Ka selline sõnum: kõik vanad lahendamata asjaolud ja programmid tulevad hetke energiates pinnale, olles samamoodi ankrud, mis ei lase uude energiatasandisse tõusta. Need võivad Sulle põhjustada erinevaid emotsionaalseid aga ka terviseprobleeme. Kui need juba on haiguseks materialiseerunud, siis saad põhjuseid ära teadvustades neist kiiremini terveneda. Pole süüd – on vaid kogemused ja kogemised. Vana endas hoides ja kangekaelselt jätkates mustrites toimimist, oled piirangulise maailma mõjuvallas. Kõik on energia ja kõige aluseks on energeetiline baas. Energiad saad ükskõik, mille tagant ära võtta ja siis pole haigusel või mustril enam millele baseeruda ega millestki toituda. Keskendu enda südamele, küsi põhjuseid ja otsusta ümber.
Olen Sinu jaoks olemas, kui vajad abi energiates korrastamiseks, korduvate mustrite lahendamist, vanasse kinnitumise lahtiharutamist. Võta julgelt ühendust ja leiame lahenduse
Valgust ja armastust,