Kogu kursuse hind 145 €

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
25,00 
Kategooria:

Kirjeldus

Valgustervenduse kursusel saab osaleda kaugusest online vormis, läbides youtube salvestustena kuus moodulit koos meditatsioon – harjutustega iga mooduli juures ja lisaks saadan postiga konspekti materjalidega.

Kursuse kava on üles ehitatud järkjärgulisele teadlikkuse tõstmisele enda Valguse olemusest ning etapiviisilisele teadvuse tõusmisele iseenda Valguse jõusse ja väesse.

Läbid selleks erinevaid teemasid, praktikas meetodeid ja harjutusi ning meditatsioone.

Enda energiates edasi avardamiseks ja energiakeskuste ning teadlikkusega tegelemiseks saad kaasa materjalide kausta koos kõigi läbitud teemade, praktiliste meetodite ja meditatsioonidega.

Häälestus – initsiatsioon aktiveerib – ergastab Sind olema otse Algallikasse ehk Looja Lättesse

Teadlikkuse tõustes hakkad olema ise vastuvõtus tervendavatele energiatele ning tervenemised toimuvad läbi teadvustamise ja uute alla laskunud valgusemustrite transformatsioonil.

Iga mooduli tasakaalupanus on 20€ ja kokku on mooduleid seitse.

Kogu kursuse tasakaalupanus on 145€.

Kursuse läbimise tunnistuse saad osaledes kursuse järgsel kontaktsel praktikal.

Praktika tasakaalupanus on 45€.

 

Esimese mooduli alguses harjutus tõstab Sind vertikaalelu ajajoonele ehk hetke teadlikkusesse, teostub maandus ja ühendus Taeva ja Maa vahel. Avab südame tasandit, puhastab energia kehasid, koondab kokku kaotsiläinud energia ja tõused sageduse tasandis ning lood endale puutumatuse.

Esimese mooduli teises harjutuses puhastad ja täidad kogu oma olemuse valguse ja armastusega, rakutasandini välja ning aktiveerid südamevortexi. Läbitavad teemad on Valguseolemusest, Valgusetervendusest ja valgusega tervendamisest. Tähtis on, et tšakrad oleksid avatud, puhtad, vanadest energiatest vabastatud. Tingimusteta armastusele avanemine, mida aitavad luua südametšakra ja südametasandi avatus ning tasakaal Maa ja Taeva energiates ning Hingetähe tšakra( pea kohal olev 15 cm kõrgusel) puhas olek laskmaks sealt läbi Algallika Valgust. Et Valgust ja Armastust suuta hoida, ankurdada ja endast välja kiirata ning tervendada.

 

Teises moodulis läbitavad teema on teadvustamine, mis loovad Valgusteadlikkust ja olemise kõrgemas sageduse tasandis ehk teadlikkuses ning selles olemiseks, millega saad tõsta enda energiavibratsioone.Nendeks on auravälja korrastamine ja tugevdamine, energia teadvustamine kõiges ja kõigis, loomulik valgusekaitse, abivõtted afirmatsioonide, armastuse saatmise, andestamise, tänulikkuse, usaldamise, vana vabastamise, emotsioonide jälgimise ja lahustamise, rõõmu ja õnnetunde sisund, hetkes elamine, positiivsus, südame avatus, tšakrate korrasolek, maandus, heaolus olemine, igapäevane mitmetasandiline töö iseendaga. Need kõik loovad tugeva auravälja, kaitstuse sisundi, tõstab energiavibratsioone ja teadvuse tasandit ja seeläbi enda elu reaalsust. Lood omale heaolu elu! Harjutus – meditatsiooniks on enad kõrgema olemuse Valguskehaga ühinemise meditatsioon, mis tõstab Sind uuele levelile, transformeerib vanast teadlikkusest välja kogu Sinu olemusega.

 

Kolmandas moodulis arutame läbi abistavad energiates meetodid, põhitõed ja saad praktikas kogeda energiates toimuvat enda isikliku sisemise nägemise abil. Harjutustena südamelt küsimise ja ego vaigistamise, roosi harjutus, sünteetilisest mullist vabastamine ja Kõrgema Mina ja teejuhtide meditatsioon.

 

Neljandas moodulis saad abivõtted, kuidas toimida hommikul ja õhtul ning võtteid Valgusega töötamiseks. Meditatsioon Armastuse ja Valguse teadlikkusega täitumine mõistmaks enda valgustervendamise võimet tervendama kõike loodut, ka Maakera.

 

Viies moodulis õpid, kuidas ennast, kodu, teisi ja muid ruume korrastada, puhastada ning luua Ruumi. Praktikas teostame kodu puhastamise ja ruumi loomise. Meditatsioonis liigud enda teadvusega oma südame pühasse ruumi, siseuniversumisse, ühendudes Universumi teadvusega. Õpid läbi selle liikuma enda teadvusega ringi enda kehas, teadvustades, et saad pole piiranguid teadvusega ringi liikumises.

 

Kuues moodul on ettevalmistus Valgustervenduse seansi läbiviimiseks, esialgselt iseendale. Saad teadmised, kuidas alustada seanssi, käteasendite soovitatavad variandid, mida veel seansi ajal saad teostada energiates korrastamiseks. Tervenduseseadused abiks. Seansi alustamise harjutuse praktikas läbimine ja meditatsioon “ Aura täitmine Valgusega saamaks Valgusteadlikuks olendiks.”

 

Seitsmes moodul on Facetime kohtumine materjali ja üleskerkinud küsimuste läbiarutamiseks ning kaughäälestuse edastamine